Banner

Hoe haal je meer fiscaal voordeel uit zonnepanelen?

29 oktober 2020 | Door:  Jasper Gorter

Veel ondernemers hebben geïnvesteerd in zonnepanelen op bijvoorbeeld kantoren of stallen. Het mooie is dat daarmee aanzienlijke fiscale voordelen te behalen zijn. Denk daarbij aan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en energie-investeringsaftrek (EIA). Het valt op dat er vaak nog veel mogelijk is om deze fiscale voordelen te optimaliseren. Wat kun je nog meer doen?

Allereerst is het belangrijk om te kijken hoe de hoogte van de KIA en EIA wordt bepaald. Voor de KIA geldt de onderstaande tabel. Bij een totaalbedrag aan investeringen in bedrijfsmiddelen (waaronder zonnepanelen) van ruim € 55.000 is de maximale KIA bereikt. Elke euro meer aan investeringen levert geen voordeel of zelfs nadeel op.

 

Voor de EIA geldt dat het gezamenlijk piekvermogen van de zonnepanelen meer moet zijn dan 15 kW, om ervoor in aanmerking te komen. De aansluiting mag maximaal 3x80 A zijn. Over het aankoopbedrag wordt 45% EIA berekend.

Splitsen investering

Voor de maximale hoogte van de investeringsaftrek kan het aantrekkelijk zijn de investering te splitsen. De hoogte van de KIA is immers afhankelijk van het totaal aan investeringen in een boekjaar.

Stel, een ondernemer wil in 2020 op een aantal staldaken zonnepanelen leggen. Hij investeert in totaal € 90.000. Het gezamenlijke piekvermogen is 90 kW. Als er geen andere investeringen zijn, levert de investering dit op:

€ 16.307 aan KIA
€ 40.500 aan EIA +
€ 56.807 aan investeringsaftrek in totaal

Besluit de ondernemer echter zijn investering te splitsen en de helft te investeren in 2020 en de andere helft in 2021, dan levert dit veel meer investeringsaftrek op:

€ 12.600 (2020) + € 12.600 (2021) aan KIA
€ 20.250 (2020) + € 20.250 (2021) aan EIA +
€ 65.700 aan investeringsaftrek in totaal

Buitenvennootschappelijk investeren

Als je onderneemt met anderen in een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap, dan geldt er een samentelverplichting voor de berekening van de KIA. Dat houdt in dat als binnen een vof met drie vennoten in 2020 voor in totaal € 150.000 wordt geïnvesteerd, de totale KIA € 13.120 bedraagt (zie tabel). Dit bedrag moet vervolgens nog worden verdeeld onder de drie vennoten, waardoor de KIA voor elk (slechts) € 4.373 bedraagt. Er is echter een mogelijkheid om de KIA te optimaliseren. Dat gebeurt als de drie vennoten buitenvennootschappelijk investeren, dat wil zeggen, op hun eigen naam in plaats van op naam van de vof. Datgene waarin wordt geïnvesteerd wordt vervolgens verhuurd aan de vof door de betreffende vennoot.

Stel dat elk van de vennoten € 50.000 investeert op eigen naam. Dan is de samentelverplichting niet van toepassing én krijgt elke vennoot zelfstandig KIA, gebaseerd op de tabel. Dat levert een stijging op van € 4.373 naar € 14.000 voor élke vennoot.

Optimalisatie is maatwerk

Uitgaande van een inkomstenbelastingtarief van 40% levert dit een totaal netto voordeel op van ruim € 11.500. Wel is het van belang om goed op te blijven opletten. De vraag kan bijvoorbeeld zijn welke vennoot dan waarin moet investeren en hoe pakt dat juridisch gezien uit? En bij investeren op eigen naam investeren ontstaan zogenoemde buitenvennootschappelijke balansen, wat extra administratief werk betekent. 

Wanneer door de splitsing van de investering het piekvermogen van de deelinvesteringen daalt tot onder de 15 kW, gaat dat ten koste van het totale bedrag aan EIA. Daarnaast is het niet volledig zeker of je in 2021 ook voor investeringen in zonnepanelen EIA verkrijgt. En als je naast de zonnepanelen ook investeert in andere bedrijfsmiddelen, wordt de rekensom anders. Het blijft daarom maatwerk, maar met een goede timing en planning van investeringen valt vaak veel voordeel te behalen.

Heb je vragen, neem dan contact op met een Alfa-adviseur. Met 35 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Meer lezen? 
Heb jij fiscaal voordeel bij een investering in zonnepanelen?

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper