Banner

Het is weer bijna tijd voor de Gecombineerde opgave!

17 februari 2022 | Door:  Marloes ter Woerds

Vanaf 1 maart tot en met 15 mei kun je weer de Gecombineerde opgave doen. Met deze opgave lever je gegevens aan bij RVO voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en diverse subsidies. Aan het invullen van de Gecombineerde opgave zijn veel regelingen gekoppeld, en het belang is dus groot.

Naast een paar tekstuele wijzigingen, zijn er ten opzichte van vorig jaar slechts enkele inhoudelijke wijzigingen. Het aantal paarden, pony’s en ezels op 1 april hoeven niet meer doorgegeven te worden. In principe zijn al deze dieren reeds geregistreerd op uw UBN-nummer. Daarnaast worden er diverse controles op geldigheid uitgevoerd, op bijvoorbeeld het SKAL-nummer en het veld postcode bij het onderdeel mestbehandeling.

Gewijzigde perceelsgrenzen

Afgelopen jaar hebben de meeste landbouwers een brief van RVO ontvangen over de gewijzigde intekening van de percelen in Mijn Percelen. Dit is het gevolg van de BGT-check die je, of je adviseur, het afgelopen jaar heeft ingevuld. Controleer daarom deze perceelsgrenzen goed!

Keuze grondmonsters

In 2021 is het bepalen van de fosfaattoestand aangepast naar P-CaCl2 en P-AL-getallen en zijn de fosfaatklassen gewijzigd. Heb je een grondmonster met monsterdatum voor 1 januari 2021 met de zowel de nieuwe als de oude waarden? Dan mag je zelf per (topografisch) perceel kiezen welke je gebruikt. Hierdoor kan de fosfaatplaatsingsruimte verschillen. Ga dus goed na welke resultaten je invult. Dit heeft namelijk invloed op de aan-/af te voeren mest, mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid.

Laatste jaar betalingsrechten

In 2021 was een betalingsrecht 259,73 euro waard. Een deel van het budget van inkomenssteun gaat naar plattelandsontwikkeling. Daarom is de verwachting dat in 2022 de waarde per betalingsrecht ongeveer 20 euro lager is. 2022 is het laatste jaar van het huidige GLB. Dit betekent dat alle betalingsrechten vervallen op 31 december 2022. Vanaf 2023 zal er een systeem komen zonder betalingsrechten: een basispremie per hectare.

Hulp nodig?

Het invullen van de Gecombineerde Opgave, is onderdeel van het ToM-pakket van Alfa. Met ToM – het Totaal overzicht Mineralen – nemen we jouw werk uit handen. Heb je hierbij ondersteuning nodig? Neem dan contact op met je bedrijfskundig adviseur bij Alfa. Met ruim 30 kantoren, zijn we overal dichtbij!

Marloes ter Woerds

Marloes ter Woerds

Bedrijfskundig adviseur

088 2531253 | mterwoerds@alfa.nl


Meer over Marloes