Banner

Het gebruik van ESG-factoren in waardebepaling van ondernemingen

9 juni 2022 | Door:  Jonah van Ravenzwaaij

In almaar toenemende mate wordt door investeerders rekening gehouden met ESG-factoren bij investeringsoverwegingen. Environmental, Social en Governance (ESG) is afgeleid van de ‘Triple Bottom Line’ en ziet toe op de drie belangrijkste factoren bij het meten van duurzaamheid van een onderneming.

De introductie van het ‘Triple Bottom Line’ concept in de jaren ’80 leidde tot de scheiding in de financiële wereld tussen voorstanders van de shareholder theorie (M. Friedman, 1970) en voorstanders van de stakeholder theorie (R. Edward Freeman, 1984). De initiële shareholder theorie bestaat uit het idee dat het voornaamste doel van een onderneming is om de waarde voor de aandeelhouders te optimaliseren. De introductie van de ‘Triple Bottom Line’ en de stakeholder theorie bood ruimte voor een andere kijk op de missie van bedrijven, waarbij aandacht voor alle stakeholders van een onderneming het uitgangspunt moet zijn.

Tegenwoordig zijn beide theorieën sterk met elkaar verweven en is er weinig discussie meer mogelijk over het feit dat een goed ESG-beleid ook de aandeelhouders op lange termijn meer waarde kan opleveren. ESG-factoren kunnen op twee manieren tot uiting komen in een Discounted Cashflow waardering: in de geldstromen of in de kostenvoet van het vermogen.

De geldstromen

Het voeren van een gedegen ESG-beleid kan op verscheidene manieren van positieve invloed zijn op de geldstromen die een onderneming kan genereren. Hierbij valt onder meer te denken aan:

De geldstromen die een onderneming kan genereren kunnen ook negatief beïnvloed worden wanneer er geen aandacht besteed wordt aan het ESG-beleid. Voorbeelden van deze effecten zijn onder meer:

De kostenvoet van het vermogen

Naast het effect op de geldstromen is het ESG-beleid van invloed op de kostenvoet van het vermogen van een onderneming. Onderzoeken van bijvoorbeeld PWC tonen aan dat bedrijven met een strak ESG-beleid minder gevoelig zijn voor marktverschuivingen dan vergelijkbare bedrijven met een zwakker ESG-beleid. Deze lagere beta vertaalt zich in een lagere kostenvoet van het eigen vermogen. Tevens zijn bedrijven met een strak ESG-beleid meer toekomstbestendig, waardoor de opslag voor bedrijfsspecifieke risico’s voor deze ondernemingen lager zou moeten zijn.

Naast het effect op de kostenvoet van het eigen vermogen is het ESG-beleid van ondernemingen ook van invloed op de kosten voor vreemd vermogen. Bedrijven die toekomstbestendiger zijn zullen in staat zijn tegen lagere kosten vreemd vermogen op te halen. Beide effecten verhogen de waarde wan de onderneming.

In de praktijk

Recent heeft Alfa Consultants een waardering uitgevoerd van een tuinbouwonderneming. In de tuinbouwsector zijn energie- en grondstofprijzen van grote invloed op de winstgevendheid. Deze onderneming is zich ervan bewust dat het ESG-beleid van vitaal belang is voor de toekomstbestendigheid van het bedrijf. Zo wordt het duurzaamheidsaspect bij grote investeringsbesluiten in grote mate meegewogen. Doordat een Groen-label kas is gerealiseerd is er laag energieverbruik en wordt ook groene energie gebruikt. Doordat deze onderneming tijdig heeft nagedacht over ESG-aspecten is zij nu minder stevig geraakt door de hoge energieprijzen dan haar concullega’s. Door het gevoerde beleid is de bedrijfsvoering minder gevoelig voor prijsschommelingen op de energiemarkt, hetgeen een waardeverhogend effect heeft. In deze casus is dit tot uiting gekomen in stabielere kasstromen en een afslag op de kostenvoet van het vermogen wegens bestendigheid. De volgende investeringsbeslissing waar deze onderneming voor staat is de installatie van een warmtekrachtkoppeling.

Benieuwd welke invloed ESG-factoren hebben op de waardering van jouw onderneming? Of wil je weten wat Alfa Consultants voor jou kan betekenen? Neem dan gerust contact op met één van onze professionals.