Banner

Heb je plannen om je agrarisch bedrijf te verduurzamen? Maak gebruik van de mogelijkheden van het investeringsfonds.

27 september 2021 | Door:  Hans de Bie

Heb je plannen om minder stikstof uit te stoten en je bedrijfsvoering op meerdere fronten blijvend te verduurzamen? Dan kan je mogelijk terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL).

Het IDL is onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV en het Nationaal Groenfonds kan jouw plan je met dit fonds mogelijk financieel ondersteunen.

Aantrekkelijke lening

Het fondsvermogen voor 2021 is negen miljoen euro. Naar schatting 35 agrarische bedrijven kunnen nog dit jaar een beroep doen op het fonds. Per bedrijf is maximaal 400.000 euro beschikbaar. De financiële condities zijn soepel: ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen. De afspraken hebben een langjarig karakter. Wel moet er sprake zijn van een cofinanciering: investeringen moeten dus voor een deel ook gefinancierd worden uit andere bronnen, zoals een financiering bij de (huis)bank, eigen geld, crowdfunding etc..

Voorwaarden

Wil je een beroep doen op het IDL dan moeten investeringen leiden tot aantoonbare verbeteringen op de gestelde doelen, waarvan een daling van de stikstofemissie de belangrijkste en verplicht is. Daarnaast moet op minimaal vier van onderstaande duurzaamheidsdoelen vooruitgang worden geboekt en op geen van de doelen mag achteruitgang plaatsvinden.

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode is tot juli 2022 opengesteld en de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Mocht het budget niet toereikend zijn dan heeft LNV in principe toegezegd om extra  budget vrij te maken. Wil je er gebruik van maken dan is het advies om zo snel mogelijk aan te melden.

Beoordeling

Via deze checklist kan je toetsen of je een aanvraag in kunt dienen. Is dit mogelijk aan de hand van de checklist dan je via het aanvraagformulier je aanvraag indienen. Een onafhankelijke commissie zal de aanvragen toetsen aan de hand van de gestelde doelen. Na goedkeuring van de beoordelingscommissie bekijkt het Nationaal Groenfonds samen met de andere financier(s) de financiële haalbaarheid en de financieringsmogelijkheden.

Werkkapitaal- en subsidieregelingen

Naast het Investeringsfonds bestaat het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw ook uit een werkkapitaalregeling en twee subsidieregelingen:

Voor de ondersteuning voor het maken van een bedrijfsplan kan je via Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE) een voucher aanvragen.

Heb je nog vragen?

Kijk dan in de uitgebreide Q&A op de site van het Omschakelprogramma of neem contact op met Alfa. Met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans