Banner

Groot plan in de maak voor collectieve waterzuivering

1 mei 2017 | Door:  Chris Boers

Voor Westlandse telers is een ambitieus businessplan in de maak voor de waterzuivering. In totaal 1600 hectare moet straks zijn aangesloten op een centrale installatie. Het plan is opgesteld door LTO Glaskracht. Het voordeel is dat telers ‘gewoon’ kunnen blijven lozen op het riool.

Telers die op water willen gaan zuiveren, hebben vier alternatieven:

Bij de keus voor individuele zuivering moet er al vanaf 1 januari 2018 een installatie op het bedrijf staan. Dat levert een forse extra investering op, afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater. Kiezen bedrijven voor een gezamenlijke installatie, dan hebben ze drie jaar langer de tijd. Wel moet er dan inmiddels een businessplan liggen.

1200 hectare aansluiten

LTO Glaskracht heeft daarom het initiatief genomen om een grootschalig initiatief uit te rollen in het Westlandse tuinbouwgebied. In het businessplan gaat de belangenorganisatie er vanuit dat er geloosd wordt op het riool. Er is dan geen aanvullend leidingnetwerk noodzakelijk. Dat moet zich vertalen in een aantrekkelijke kostprijs per hectare, al naar gelang de interesse van de tuinbouw. In principe is het verwerkingsgebied 1600 hectare. De verwachting is echter dat uiteindelijk 1200 hectare overblijft. Momenteel is de belangenorganisatie de interesse aan het inventariseren. Uiteindelijk moet de installatie in 2019 of 2020 operationeel kunnen zijn.

Chris Boers

Chris Boers

Bedrijfskundig adviseur


Meer over Chris