Banner

Geld verdienen met robotmelken?

5 oktober 2021 | Door:  Hans de Bie

In het artikel Melkstal of overstappen naar een melkrobot?  is een analyse gemaakt van de verschillen tussen robot- en traditioneel melken. Enerzijds een analyse tussen de bedrijven aan de hand van de meest recente gegevens en anderzijds van bedrijven die zijn overgestapt naar een melkrobot.

De financiële verschillen zijn geanalyseerd per 100 kg melk en per koe zodat je als melkveehouder  informatie hebt die je kan gebruiken in je afweging voor welk toekomstig melksysteem je gaat kiezen bij ver- of nieuwbouw in je bedrijf. De cijfers per 100 kg melk en per koe komen uit de vergelijking die in de database is gemaakt. Om een beeld te geven wat dit op  bedrijfsniveau betekent, is dit omgerekend naar een gemiddeld bedrijf met 1 miljoen kg melk. Op bedrijfsniveau kan je de verschillen uit de database niet vergelijken omdat de omvang van de bedrijven niet gelijk is. Je kunt naar je eigen situatie doorrekenen hoeveel extra melk je moet produceren om de hogere kosten van een melkrobot op te vangen. Er zal dus altijd een individuele doorrekening en afweging moeten worden gemaakt. Hier geeft de uitgevoerde analyse goede basis informatie en gespreksstof voor.

De keuze van het melksysteem is afhankelijk van de situatie en van wat er bij jou als melkveehouder past. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang:

Op basis van deze aandachtspunten, incl. de normeringen, reken je de investering door in een prognose voor de komende  jaren zodat je het effect op zowel liquiditeit als rentabiliteit goed in beeld hebt. Daarbij is het van belang om voldoende focus te hebben op de taakstelling die je voor jezelf creëert; financieel en technisch. Welke productiestijging is nodig om break-even te draaien? Of welke besparing op arbeidskosten moet je realiseren om je KMO niet op te laten lopen?

Plezier én resultaten

Vanuit Lely merken wij heel duidelijk dat automatisering een niet te stoppen ontwikkeling is. De sociale vrijheid, de lichamelijke verlichting en het optimaliseren van de resultaten krijgen wij vaak benoemd als redenen om te kiezen voor automatisering.

Bedrijven met 50 koeien schakelen over op robotmelken (of robotvoeren) en ook bedrijven met 500 koeien. Ieder maakt daarvoor een individuele afweging, waarbij de financiële component essentieel is om het ook gefinancierd te krijgen. Uit de cijfers van Alfa blijkt dat robot bedrijven gemiddeld zo’n 160.000 kg melk meer produceren. Die extra productie is mogelijk door basistaken te automatiseren. Daar komt bij dat deze extra productie voor ongeveer de helft komt uit een hogere productie per koe. Daar heb je wel fosfaatrechten voor nodig, maar geen extra stikstofruimte.

Uit de analyse van Alfa blijkt ook dat omschakelaars een productiestijging realiseren van 812 kg melk per koe. Dat sluit aan bij de analyse van de MPR resultaten. Om deze resultaten te realiseren is goede service – technisch en advies – van groot belang. Onze visie is niet voor niets “een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector”.

Rick Hoksbergen
Customer Solution Manager
Lely Benelux

Keuze melksysteem

Sta je voor de keuze welk melksysteem het beste bij jou en bij jouw bedrijf past? Onze melkveespecialisten kunnen je daarbij prima ondersteunen. Maak een afspraak met een specialist van het dichtstbijzijnde Alfa kantoor.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans