Banner

Geef tijdig je betalingen 2022 aan derden door aan de Belastingdienst

9 november 2022 | Door:  Sabine Rozeboom

Op 1 januari 2022 is de nieuwe renseigneringsverplichting in werking getreden. Deze verplichte opgaaf van gegevens is, in bepaalde gevallen, van toepassing wanneer je als inhoudingsplichtige voor de loonheffing (werkgevers) een betalingen doet aan een natuurlijk persoon voor het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten.

Ben je geen inhoudingsplichtige voor de loonheffingen (werkgever), dan is voor een betaling aan derden mogelijk de IB-47 opgaaf nog van toepassing.

Wanneer ben je verplicht gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst?

De hoofdregel is dat de nieuwe verplichting van toepassing is wanneer een inhoudingsplichtige een betaling doet aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten, die zijn verricht voor ofwel de inhoudingsplichtige zelf danwel een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap.

Er hoeft echter geen opgaaf te worden verstrekt als sprake is van:

Voor de laatstgenoemde uitzondering geldt dat in de volgende situaties wel een opgaaf verplicht is.

Wat vermeld je in de opgave?

In de opgave lever je de volgende gegevens aan de Belastingdienst:

Voor het jaar 2022 dient de opgave gedaan te worden in de januari 2023. Uitstel is niet mogelijk.

Voor betalingen in het  jaar 2023 of later, kan de opgaaf het gehele jaar worden gedaan maar uiterlijk voor 1 februari van het jaar volgend op het jaar waarin de bedragen zijn uitbetaald.

De opgave kun je doen op verschillende manieren: via het gegevensportaal van de Belastingdienst of via een Digipoort verbinding, mits deze optie wordt aangeboden in het administratiepakket.

Ben ik verplicht om een opgaaf te doen?

De renseignering is een verplichte opgaaf, welke tijdig gedaan dient te worden. Het niet doen van de vereiste opgaaf kan leiden tot een boete en zelfs tot strafrechtelijke sancties.

Heb je vragen over deze nieuwe verplichting of wil je weten of je een opgaaf moet doen, raadpleeg dan jouw Alfa adviseur.

Sabine Rozeboom

Sabine Rozeboom

Fiscaal adviseur

088 2531663 | srozeboom@alfa.nl


Meer over Sabine