Banner

Fosfaatrechten onjuist? Maak tijdig bezwaar!

1 februari 2018 | Door:  Jeroen van den Hengel

Inmiddels hebben de meeste melkveehouders de Beschikking fosfaatrechten ontvangen. Een zorgvuldige beoordeling van het aantal vastgestelde rechten is van groot (financieel) belang. De bezwaartermijn voor veehouders die begin januari de beschikking van RVO ontvingen, loopt binnenkort af.

Sinds 1 januari is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking. RVO stuurt alle bedrijven met melkvee een brief, waarin je kunt lezen hoeveel fosfaatrechten je krijgt. In het nieuwsbericht Toekenning van fosfaatrechten staat voor welke dieren fosfaatrechten nodig zijn. In de beschikking wordt ook aangegeven of je bedrijf in 2015 wel of niet grondgebonden was. De omvang van het fosfaatoverschot in 2015 bepaalt namelijk de hoogte van de generieke korting. De korting die toegepast wordt, is maximaal 8,3 procent.

Geen beschikking ontvangen?
Sommige bedrijven ontvangen geen beschikking, bijvoorbeeld omdat bij RVO geen referentie geregistreerd staat. Als je van mening bent dat je wel fosfaatrechten moet krijgen, dan kun je een verzoek/aanvraag met onderbouwing  indienen. Alfa kan je ondersteunen bij deze aanvraag en de motivering ervan.

Voer de quickscan uit

De Alfa-adviseur kent alle aandachtspunten, en kan helpen bij het controleren van de beschikking. Daarbij maken we gebruik van de Quickscan fosfaatrechten. De adviseur beoordeelt de beschikking op een aantal essentiële onderdelen, zoals de gehanteerde basisgegevens van dieraantallen, melkproductie en oppervlakten per fosfaatklasse, en de berekening van de generieke korting. Ook gaan wij na of je mogelijk in aanmerking komt voor extra fosfaatrechten. Bijvoorbeeld omdat je te maken hebt gehad met bijzondere omstandigheden, je melkvee hebt uitgeschaard, of sprake is geweest van een bedrijfsoverdracht.

Bevindingen en een duidelijk advies

Na het uitvoeren van de quickscan geven we een terugkoppeling van onze bevindingen, en adviseren wij je om wel/niet in bezwaar te gaan, en een verzoek bij RVO tot doen tot het ophogen van het aantal fosfaatrechten. De Alfa-adviseur onderzoekt dus of je niet ongemerkt fosfaatrechten laat liggen door onjuiste gegevens, en wijst je op de eventuele mogelijkheden voor het verkrijgen van extra rechten.

Bezwaartermijn

Zijn de gegevens in de beschikking onjuist, en ben je het niet eens met het aantal toegekende fosfaatrechten? Dan moet tijdig, binnen zes weken, bezwaar worden gemaakt. Het verzoek om extra fosfaatrechten, bijvoorbeeld vanwege een knelgevalsituatie, kan tot 1 april worden gemeld. Wacht daarom niet langer met het (laten) controleren van je beschikking. Alfa staat klaar om met je mee te kijken. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Lees alle recente artikelen over fosfaatrechten.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen