Banner

Flexibele arbeidsvoorwaarden met cafetariaregeling

27 juli 2020 | Door:  Erik Bos

Werknemers willen in toenemende hun eigen pakket arbeidsvoorwaarden kunnen samenstellen. Wil je als werkgever op deze trend inspelen? Dan heb je vast wel eens nagedacht over een cafetariaregeling. In zo’n regeling ruilen jouw werknemers belaste looncomponenten uit tegen onbelaste looncomponenten. Dit is voor hen aantrekkelijk, omdat zij op deze manier een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket combineren met belastingvoordeel. Wat heeft een cafetariaregeling jóu te bieden? Kleven er misschien ook nadelen aan? In een gesprek gaan we graag in op jouw situatie. In dit artikel schetsen wij voor jou alvast de grote lijnen van de cafetariaregeling.

Door flexibele arbeidsvoorwaarden aan te bieden vergroot je de medewerkerstevredenheid en zorg je voor meer betrokkenheid bij hun arbeidsvoorwaarden. Bovendien profileert je jezelf met een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket als een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt.

Lager premieloon

Natuurlijk zijn er ook financiële voordelen. Als jouw werknemers belaste looncomponenten inleveren (denk hierbij aan een gedeelte van het maandloon, aan vakantiebijslag of vakantiedagen, aan bonussen en toeslagen) en daarvoor onbelaste looncomponenten terugkrijgen (zeg: een fiets van de zaak, een vergoeding van vakbondscontributie, een reiskostenvergoeding of een opleiding) wordt het premieloon lager. Je betaalt daardoor minder premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet.

Deze lastenbesparing speelt uiteraard alleen als de werknemer met zijn loon niet (ver) boven het maximumpremieloon uitkomt. Als het door de uitruil verlaagde premieloon alsnog boven het maximum uitkomt, heb je er immers geen voordeel van. Uitruil van belast loon heeft ook effect op de opbouw van vakantiebijslag (deze wordt lager), wat een verdere kostenbesparing oplevert.

Lage inkomensvoordeel

Een onbedoeld bijeffect van een uitruil van brutoloon kan zijn dat de werknemer binnen de doelgroep voor het Lage Inkomensvoordeel (LIV) komt te vallen. Een werknemer die tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdient (en daarnaast minstens 1.248 uur per kalenderjaar werkt), levert je het voordeel van het LIV op. Als werknemers brutoloon uitruilen, is er een kans dat hun uurloon binnen de LIV-bandbreedte valt.

Administratieve aspecten

Een flexibel beloningssysteem brengt extra administratieve lasten voor jouw organisatie met zich mee. De invoering van zo’n systeem, de voorlichting hierover, de begeleiding van werknemers bij het maken van hun keuzes en de afhandeling van de gemaakte keuzes door werknemers kosten uiteraard de nodige tijd en geld. Het is van belang de gemaakte afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Let overigens op dat de regeling aan ten minste driekwart van alle werknemers of aan driekwart van een zelfstandig deel van de werknemers (een bepaalde afdeling of iets dergelijks) openstaat.

Werkkostenregeling

Een cafetariaregeling heeft op twee manieren effect op de werkkostenregeling:

  1. Het onbelaste loonbestanddeel (doel) kan in de vrije ruimte vallen;
  2. De vrije ruimte wordt lager door de uitruil.

    Deze twee effecten werken we hieronder nader uit:
  1. Het is mogelijk dat je een loonbestanddeel (doel) als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte moet aanwijzen om het in onbelast loon voor de werknemer om te zetten. Als hierdoor de vrije ruimte wordt overschreden, krijgt jouw organisatie met de (extra) eindheffing van 80 procent over het bovenmatige gedeelte te maken.
  2. Jouw vrije ruimte wordt bepaald door een percentage van de fiscale loonsom van uw onderneming. Let daarom op: als werknemers door een uitruil op grond van een cafetariaregeling een lager belastbaar (fiscaal) loon hebben, daalt ook de grondslag voor uw beschikbare vrije ruimte! Hierdoor is de kans van overschrijding van de vrije ruimte en het moeten betalen van eindheffing over het bovenmatige groter.

Uitkerings- en pensioenrechten

Als werknemers brutoloon uitruilen voor nettoloon, moeten zij er rekening mee houden dat zij over het verlaagde loon geen uitkeringsrechten voor de sociale verzekeringen en geen pensioenrechten hebben. De uitruil behoort immers niet tot het brutoloon. Voor werknemers met een lager inkomen is het bovendien belangrijk dat zij niet minder dan het wettelijk minimumloon verdienen na de uitruil.

Doorpraten over flexibele arbeidsvoorwaarden?

Er zijn dus voor- en nadelen aan het toepassen van de cafetariaregeling. Heb je hier vragen over? Of wil je een cafetariaregeling in jouw bedrijf toepassen? Benader dan jouw contactpersoon bij Salaris en Personeel. Een afspraak is zó gemaakt.

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik