Banner

Extra liquiditeiten nodig? Vraag betaalde belastingen terug

10 oktober 2017 | Door:  Marco te Grotenhuis

De resultaten voor leghennenhouders zullen dit jaar per bedrijf sterk verschillen. Oorzaken zijn onder meer de lagere eierprijzen van afgelopen voorjaar vanwege de ophokplicht en de impact van de fipronil-crisis. Een groot aantal bedrijven verwacht 2017 negatief af te moeten sluiten. Terughalen van betaalde belastingen van eerdere jaren kan je liquiditeitspositie verbeteren.

Om zoveel mogelijk liquide middelen binnen je bedrijf te houden, kun je maatregelen nemen zoals:

Een andere mogelijkheid is het terughalen van betaalde belastingen van voorgaande jaren wat extra liquide middelen op levert. 

Willekeurige afschrijvingen

Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in stallen en bedrijfsmiddelen die fiscaal willekeurig mogen worden afgeschreven. Willekeurige afschrijving biedt de mogelijkheid om de afschrijving te versnellen, te vertragen of zelfs naar nihil te brengen. Wat kan je hiermee  in 2017? Een vraag die voor elk bedrijf en ondernemer een ander antwoord kent, maar wel iets is om serieus over na te denken!

Betaalde belasting terughalen

Was je in 2014, 2015 en/of 2016 belasting verschuldigd en verwacht je dat 2017 een jaar wordt met een klein of zelfs negatief resultaat? Dan is het te overwegen om te berekenen of door inzet van extra (willekeurige) afschrijving belasting kan worden teruggehaald. Hierdoor kun je een extra geldstroom voor het bedrijf realiseren in de loop van 2018. Uiteraard is het daarbij altijd van belang dat je rekening houdt met toekomstige winstverwachtingen, zodat de beschikbare afschrijvingen fiscaal zo optimaal mogelijk worden benut.

Kan Alfa je helpen?

Wil je weten of inzet van extra afschrijvingen in 2017 jou kan helpen om liquiditeiten terug te krijgen bij de Belastingdienst? Neem dan contact op met je adviseur van Alfa. Tijdige voorbereiding en het maken van een plan van aanpak is de eerste winst. Met 32 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Marco te Grotenhuis

Marco te Grotenhuis

Relatiemanager


Meer over Marco