Banner

Extra geld voor realisatie klimaatdoelstellingen glastuinbouw

2 april 2018 | Door:  Chris Boers

Er komt weer extra overheidsgeld beschikbaar voor klimaatinvesteringen in de glastuinbouw. Het project Kas als Energiebron kan op 23 miljoen euro rekenen. Investeringen in aardwarmte worden met 22 miljoen euro gesubsidieerd. Voor de afvangst van CO2 wordt 12 miljoen uitgetrokken. Data van openstellingen zijn nog niet bekend.

Het subsidiepotje voor de glastuinbouw maakt deel uit van een groter budget. De overheid wil dit jaar 300 miljoen euro reserveren om de klimaatdoelstellingen een zetje in de rug te geven. Daarvan is 23 miljoen bedoeld voor de Kas als Energiebron. Het bedrag wordt verdeeld over de EHG- en MEI-regelingen (12,8 miljoen euro), pilots in het kader van aardgasloze glastuinbouw (3 miljoen euro) en onderzoek, proof of principle projecten en kennisuitwisseling (7,2 miljoen euro). LTO Glaskracht gaat nauw met het ministerie van LNV samenwerken om de energietransitie te versnellen. Daarbij is de programmerings- en besluitvormingsaanpak van Kas als Energiebron de leidraad.

CO2-afvangst

Ook de afvangst van CO2 kan met overheidsgeld worden gedaan. Daarvoor is straks 12 miljoen euro beschikbaar. Het budget is vooral bedoeld om de sector te ondersteunen bij de eerste experimenten met het afvangen van CO2.

Aardwarmte

Aardwarmte is een potentiële alternatieve warmtebron. Er is echter nog te weinig informatie beschikbaar voor een grootschalige inzet van geothermie. Met een stimulans van 22 miljoen euro wil de overheid meer data vergaren, onder meer over de ondergrond die daarvoor het meest geschikt is.

Binnenkort meer duidelijkheid

Momenteel is er nog niets bekend over data van openstellingen. Ook is het nog niet duidelijk wat er precies zal worden gesubsidieerd. Alfa houdt de gang van zaken nauwlettend in de gaten en informeert je bijtijds. Lees het laatste nieuws over subsidies of bekijk onze dienstverlening voor de glastuinbouw.

Chris Boers

Chris Boers

Bedrijfskundig adviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris