Banner

Extra betaling jonge landbouwers ontvangen? Vraag in 2019 opnieuw aan!

2 april 2019

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. De jonge landbouwer die aan de voorwaarden voor de extra betaling voldoet, krijgt deze betaling sinds 2018 voor maximaal 5 jaar. Er vindt geen aftrek meer plaats voor het aantal jaren dat de jonge landbouwer voor het jaar van eerste aanvraag al blokkerende zeggenschap had.

2019

Heb je volgens de 'oude' regels het laatste jaar al bereikt? Ook dan kun je nog de extra betaling krijgen tot 5 jaar na je eerste aanvraag. Heb je de eerste aanvraag voor de extra betaling in 2015 ingediend, toegekend en uitbetaald gekregen? En voldoe je nog steeds aan de voorwaarden? Dan kun je in 2019 voor de laatste keer aanvragen. Voor iedereen die in de afgelopen jaren de extra betaling heeft aangevraagd, is het zinvol om deze in ieder geval in 2019 opnieuw aan te vragen.

Voorwaarden

De jonge landbouwer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Bedrag extra betaling

Het tarief voor de extra betaling voor jonge landbouwers was in 2018 €39,09 per te betalen betalingsrecht. Het bedrag voor 2019 wordt later dit jaar vastgesteld. Dit bedrag wordt bepaald door naar het budget en het aantal aanvragen te kijken. Je kunt de extra betaling krijgen over maximaal 90 betalingsrechten.

Aanvragen met Gecombineerde opgave

Je vraagt de extra betaling jonge landbouwers aan van 1 maart tot en met 15 mei 2019 via de Gecombineerde opgave. De kortingsperiode is van 16 mei tot en met 11 juni 2019. Indien de extra betaling jonge landbouwers eerder is ingediend dan dient u een vervolgaanvraag in.

Gezien het belang van de opgave voor het bedrijf is het essentieel dat alle gegevens correct en tijdig indient. Alfa is je graag van dienst bij het verzorgen van de Gecombineerde opgave.

Lees ook:
Het is weer tijd voor de gecombineerde opgave
Nieuw beleid GLB betalingen bij proefmaatschappen