Banner

Extra betaling jonge landbouwer: nu nog voor het eerst aanvragen?!

29 maart 2022 | Door:  Jeroen van den Hengel

In de Gecombineerde opgave kun je de extra betaling jonge landbouwers aanvragen. Ook in het nieuwe GLB vanaf 2023 worden jonge landbouwers financieel ondersteund. Echter, de definitie van jonge landbouwer wordt volgend jaar aangescherpt, en de extra betaling wordt verplicht gekoppeld aan de nieuwe vestigingssteun. Het is daarom raadzaam om mogelijk nog dit jaar de extra betaling voor het eerst aan te vragen.

Jonge landbouwers, die onder het huidige GLB t/m 2022 de extra betaling hebben aangevraagd en waarvan de vijfjaarsperiode nog niet is afgelopen, kunnen vanaf 2023 voor de resterende jaren aanspraak blijven maken op de top-up betaling. Momenteel is de extra betaling ruim 50 euro voor maximaal 90 betalingsrechten. Vanaf 2023 wordt dit een vast bedrag van ongeveer 2.800 euro per bedrijf per jaar. Over 5 jaar betekent dit een extra inkomenssteun van 14.000 euro onafhankelijk van de bedrijfsomvang.

Aanscherping definitie jonge landbouwer vanaf 2023

In het nieuwe GLB 2023 geldt dat de jonge landbouwer jonger dan 40 jaar is op 31 december in het eerste jaar waarvoor de extra betaling wordt aangevraagd. Het voorstel is om de definitie van jonge landbouwer aan te scherpen tot diegenen die als jonge landbouwer ook daadwerkelijk beslissende zeggenschap heeft in het bedrijf. Daarbij zal het gaan om jonge landbouwers die daadwerkelijk zelfstandig het bedrijf overnemen en voortzetten. Jonge landbouwers die in samenwerkingsverband met ouders gaan, komen dan niet in aanmerking. Onder het huidige GLB t/m 2022 is dat nog wel het geval.

Nieuw: vestigingssteun vanaf 2023

Een andere verandering vanaf 2023 is de inzet van een nieuw instrument, de zogenaamde vestigingssteun. Met deze vestigingssteun worden jonge landbouwers en zij-instromers gesteund bij de bedrijfsovername. Het gaat om een substantieel bedrag van gemiddeld 50.000 euro per bedrijf, met een maximum van 100.000 euro. Aan de hand van een bedrijfsplan, met voldoende aandacht voor verduurzaming, zal de toekenning en de hoogte van de vestigingssteun worden bepaald. De regeling voor de vestigingssteun moet nog worden uitgewerkt.

Koppeling extra betaling jonge landbouwers aan vestigingssteun

De extra betaling voor nieuwe aanvragers vanaf 2023 wordt verplicht gekoppeld aan de vestigingssteun. Zonder vestigingssteun geen extra betaling jonge landbouwers. Deze koppeling met de vestigingssteun geldt niet voor de jonge landbouwers die onder het huidige GLB t/m 2022 de extra betaling hebben aangevraagd, en nog in de vijfjaarsperiode zitten. Verder is het de bedoeling om het zo te regelen dat deze jonge landbouwers ook in aanmerking komen voor de vestigingssteun in 2023, als zij aan de voorwaarden voldoen. Dit geldt zowel voor de jonge landbouwers die al een aanvraag hebben gedaan voor 2022, of dat besluiten om in 2022 voor het eerst te gaan doen.

Vraag nu aan via de Gecombineerde opgave 2022

De vijfjaarsperiode voor het verkrijgen van de extra betaling jonge landbouwers loopt dus door in het nieuwe GLB 2023. Voor jonge landbouwers die nog dit jaar voor het eerst in aanmerking komen voor de extra betaling, is het raadzaam om deze met de Gecombineerde opgave 2022 aan te vragen. Vanaf 2023 wordt de definitie aangescherpt, en wordt de extra betaling gekoppeld aan de vestigingssteun, waardoor minder jonge landbouwers in aanmerking zullen komen. De adviseurs van Alfa kunnen je informeren over de huidige voorwaarden, en helpen bij de aanvraag.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen