Banner

Einde bedrijf door pensioen? Per 2021 compensatie transitievergoeding

1 december 2020 | Door:  Erik Bos

Ben je een kleine werkgever en staak je jouw bedrijf? Dan kun je vanaf 1 januari 2021 mogelijk aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor jouw werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers.

De overheid wil voorkomen dat werkgevers die door pensionering of ziekte gedwongen zijn hun onderneming te staken, privévermogen moeten aanwenden om een transitievergoeding aan hun werknemers te betalen. Daarvoor kunnen ze een compensatie aanvragen bij het UWV. Dit is geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Voor de berekening van het aantal werknemers –om te bepalen of je een kleine werkgever bent– is niet van belang of de werknemer een tijdelijk dan wel een vast contract heeft. Deze compensatieregeling treedt vanaf 1 januari 2021 in werking. Er is geen terugwerkende kracht.

Redenen van beëindiging

Er zijn drie situaties waarin compensatie van betaalde transitievergoedingen aan de orde kan zijn:

De mogelijkheid om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever treedt in werking per 1 januari 2021. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer toegezegd dat hij het inwerkingtredingsbesluit zo spoedig mogelijk publiceert.

Inwerkingtreding per 1 januari aanstaande is nog niet mogelijk voor het onderdeel ‘ziekte of gebreken van de werkgever’. Dit heeft te maken met onduidelijkheden die nog bestaan over de beoordeling daarvan.

Voorwaarden compensatie

Onder de volgende voorwaarden kom je in aanmerking voor deze compensatie:

Als werkgever kun je dus gespreid over een periode meerdere keren een compensatieaanvraag indienen. Dit heeft als voordeel dat jouw financiële lasten als gevolg van het ‘voorschieten’ van de transitievergoedingen worden beperkt. Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet je voor minimaal één werknemer een ontslagvergunning van het UWV hebben gekregen vanwege het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming.

Procedure UWV

De werkgever zal nader te bepalen gegevens aan het UWV moeten verstrekken over onder meer de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de betaling ervan.

Kan Alfa jou helpen?

Denk je eraan met jouw bedrijf te stoppen in verband met pensionering of ziekte? Bij het afscheid nemen van jouw personeel spelen veel aspecten een rol. Een mogelijke compensatie van transitievergoedingen is er daar één van. De personeelsadviseurs van Alfa denken graag met je mee. Meer weten? Een afspraak is zó gemaakt.

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik