Banner

Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding

30 juli 2020 | Door:  Erik Bos

Staak je jouw bedrijf door pensionering of ziekte? Dan kun je vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor jouw werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers.

De compensatie transitievergoeding bij beëindiging van het bedrijf is geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Voor de berekening van het aantal werknemers is niet van belang of de werknemer een tijdelijk dan wel een vast contract heeft. Deze compensatieregeling treedt vanaf 1 januari 2021 in werking. Er is geen terugwerkende kracht.

Niet uit privévermogen

De overheid wil voorkomen dat werkgevers die door ziekte of pensionering gedwongen zijn hun onderneming te staken, privévermogen moeten aanwenden om hun werknemers de transitievergoeding uit te kunnen betalen.

Voorwaarden compensatie

Onder de volgende voorwaarden kom je in aanmerking voor deze compensatie:

Als werkgever kun je dus gespreid over een periode meerdere keren een compensatieaanvraag indienen. Dit heeft als voordeel dat jouw financiële lasten als gevolg van het ‘voorschieten’ van de transitievergoedingen worden beperkt. Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet je voor minimaal één werknemer een ontslagvergunning van het UWV hebben gekregen vanwege verdwijnende arbeidsplaatsen als gevolg van het staken van de onderneming.

Daarnaast moet er aan één van onderstaande voorwaarden worden voldaan:

Compensatie van al door de werkgever betaalde transitievergoedingen kan ook worden verstrekt als de werkgever is overleden, maar nog wel voorafgaand aan zijn overlijden een aanvraag voor compensatie bij het UWV heeft ingediend. De aanvraag kan niet door erfgenamen worden gedaan.

Procedure UWV

De werkgever zal nader te bepalen gegevens aan het UWV moeten verstrekken over onder meer de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de betaling ervan. Bij bedrijfsbeëindiging in geval van ziekte, zal de ziekte aan de hand van een verklaring van de bedrijfsarts bewezen moeten worden.

Kan Alfa jou helpen?

Denk je eraan met jouw bedrijf te stoppen in verband met pensionering of ziekte? Bij het afscheid nemen van jouw personeel spelen veel aspecten een rol. Een mogelijke compensatie van transitievergoedingen is er daar één van. De personeelsadviseurs van Alfa denken graag met je mee. Meer weten? Een afspraak is zó gemaakt.

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik