Banner

Eigen woning en regeerakkoord

12 oktober 2017 | Door:  Arne de Beer

Het nieuwe kabinet zet stevig door met de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Er komt vanaf 1 januari 2019 een ‘sociale vlaktaks’ met twee tarieven. Alle aftrekposten gaan in vier jaar naar de laagste schijf van de vlaktaks. De eigenwoningrente is de belangrijkste daarvan. Heb je jouw eigenwoningschuld afgelost, dan betaal je belasting over jouw woningwaarde in Box 1.

Hypotheekrente en aftrekposten minder lonend

Aftrekposten leveren je fiscaal voordeel op. Hoeveel hangt af van jouw inkomen in Box 1. Is het inkomen hoog, dan betaalt de fiscus voor 52% mee. Voor de hypotheekrente is al een afbouwtraject van het aftrektarief ingezet. In 2018 is hypotheekrente aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 49,5% en dit tarief wordt in 2019 verder verlaagd naar 49%. In 2020 gaat het tarief van de hypotheekrente met een grote stap naar 46%. Dit tarief gaat voor alle aftrekposten gelden. Vervolgens wordt het aftrektarief jaarlijks verder verlaagd met 3%.

Tabel aftrekbeperking aftrekposten                                                                       

2020     46%

2021     43%

2022     40%

2023     37%

Meer dan hypotheekrente alleen
Het regeerakkoord noemt als voorbeelden de hypotheekrenteaftrek en de zelfstandigenaftrek. Je moet er rekening mee houden dat dit ook geldt voor de giftenaftrek, lijfrentepremieaftrek, zorgkosten en alimentatie.

Een afbouw van het fiscale voordeel van aftrekposten zat er aan te komen. Dit past in de trend die we al langer zien om aftrekposten te stroomlijnen en te beperken. Dit lijkt ons een compromis om een volledige afschaffing, vooral van de moeilijk controleerbare giftenaftrek, te voorkomen. De giftenaftrek zal deze kabinetsperiode naar verwachting overleven.   

Tenslotte is er nog een tip. Val je in een hoog belastingtarief? Dan heb je er fiscaal voordeel bij om aftrekposten naar voren te halen. Denk erover na om in 2017 en 2018 giften, lijfrentepremie of alimentatie (vooruit) te betalen. Let wel op maxima die bij de verschillende regelingen gelden.

 
Lagere eigenwoningbijtelling

Een deel van de hypotheekrente is al niet aftrekbaar. Het gaat om de eigenwoningbijtelling. Dit is een percentage dat volgens een tabel afhangt van de WOZ-waarde van je woning. Om de pijn van de snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek te verzachten, gaat het eigenwoningforfait vanaf 2020 omlaag met 0,15%. Voor de meeste woningen wordt de bijtelling dan 0,6%. 

Belasting betalen over je eigen woning 

Heb je als eigenwoningbezitter jouw hypotheekschuld afgelost? Dan krijg je nu geen bijtelling voor jouw eigen woning. De bijtelling is namelijk nooit meer dan de aftrek. Dit is indertijd ingevoerd om woningbezitters aan te moedigen om hun schuld af te lossen. Het nieuwe kabinet is van plan deze uitzondering stapsgewijs in 30 jaar af te schaffen. Reden is dat er nu al een aflossingsverplichting in de eigenwoningregeling zit. De aangekondigde maatregel leidt nu al tot grote verontwaardiging. Het is dus maar de vraag of dit doorgaat. Vooral particulieren op leeftijd worden door de extra belastingheffing getroffen, die nu al bekend staat als de ‘aflosboete’.

Moet je vanwege deze maatregel jouw eigenwoningschuld dan maar niet vervroegd aflossen? Het is zeer de vraag of dat verstandig is. In het begin merk je weinig van de bijtelling, die wordt maar heel geleidelijk ingevoerd. Daarnaast ben je als eigenwoningbezitter met het eigenwoningforfait in Box 1 op dit moment nog steeds beter af dan wanneer de woning in Box 3 zou zitten. Ter vergelijking: de (laagste) heffing van 0,86% in Box 3 is meer dan de heffing van 0,30% (=49,5% x 0,6%) in Box 1. Dat is geen rare vergelijking, want er is in het verleden serieus nagedacht over de mogelijkheid om de eigen woning in Box 3 te belasten. Zo ver komt het in deze kabinetsperiode gelukkig nog niet

Arne de Beer

Arne de Beer

Fiscaal adviseur


Meer over Arne