Banner

Een zonnepark op eigen grond: uitbesteden of... zelf realiseren?

27 juli 2021

Steeds meer zonneparken domineren het Nederlandse landschap. Nu al zijn het er ongeveer honderd. Tweehonderd parken hebben al de subsidie binnen maar staan nog in de steigers. Veel zonnepanelen komen op agrarische grond te liggen. Als melkveehouder of akkerbouwer je grond verhuren aan een commerciële partij die het park realiseert: kan het lucratiever? Ja, zegt Jack Meijerink, bedrijfskundig adviseur van Alfa Accountants en Adviseurs in Zwolle: door het beheer in eigen hand te nemen. Hij is nauw betrokken bij de realisatie van zo’n ‘particulier’ zonnepark: Noordermeerdijk in de Noordoostpolder, een coproductie van elf ondernemers in samenwerking met afvalverwerker HVC.

Zestig hectare groot wordt het park aan de Noordermeerdijk, de locatie waar al een windmolenpark staat. Als het eenmaal is gerealiseerd, moeten 200.000 panelen per jaar 90 miljoen kilowattuur opbrengen. Genoeg groene stroom voor 28.500 huishoudens. Dat er al windmolens staan, is een voordeel zegt Jan-Willem van der Wal, een van de elf ondernemers. “Het zonnepark en het windmolenpark zijn twee op zichzelf staande projecten. Maar de reden om het op dezelfde locatie te realiseren is cable pooling: dan heb je maar één netaansluiting voor beide energiebronnen nodig. Zon en wind bijten elkaar niet veel. In de zomer heb je meer zon dan wind, in de winter is het andersom.”

Toch komt de aanleg van het park niet een-twee-drie tot stand, al heeft een deel van de elf 'zonneboeren' al een of meer windmolens op eigen grond staan. Zoals Wim Straathof. ''Dat is toen ook een enorme bevalling geworden. We zijn in 1994 begonnen met praten. De eerste windmolen aan de Noordermeerweg stond er in 2014. Er heeft zóveel gespeeld tussendoor. Ik had geen zin in nog zo'n complex verhaal. Maar nu hadden we vanaf het begin de provincie en de gemeentebesturen aan tafel."

Regionale afvalverwerker

Die betrokkenheid is verzekerd door de deelname van HVC in het project. De regionale afvalverwerker is eigendom van - onder meer - de gemeenten in het gebied. En dan is er nog een externe adviseur met kennis van zaken. Wim: "We hebben geopperd dat Jack Meijerink van Alfa iets voor ons zou kunnen betekenen. Ten tijde van het molengebeuren zat hij nog bij de Rabobank en heeft Jack een grote rol gespeeld in de totstandkoming van het project. Dat was toen op het randje van de commerciële haalbaarheid. Het is prettig als je zo iemand aan tafel hebt. Jack is onze backup. Hij heeft heel veel knowhow. En hij kijkt niet alleen maar boekhoudkundig mee."

Knowhow van de energiemarkt

Jan-Willem: “Je moet kennis hebben van de energiemarkt. De boeren van het windmolenproject kenden het traject al een beetje. Maar iedere zonnepanelenboer kan jou van alles wijs maken. Dan moet je wel research gedaan hebben, je stapt niet zomaar in. Het is goed dat Jack erbij is gekomen, hij kent de hele geschiedenis van het windmolenpark. Jack praat ons overal over bij. Het is continu: denk hier aan, denk daar aan.”

‘Dank je wel en succes ermee’

Jack herkent het verhaal van de twee participanten. "Het komt nogal eens voor dat boeren worden benaderd door commerciële partijen die op hun grond een park willen realiseren. Je krijgt dan een vergoeding, maar die gaat alleen door als het park wordt gerealiseerd en de opbrengst voldoende is. Ondertussen zit je wel vast aan een optietermijn van drie tot vijf jaar waar de ontwikkelaar van af kan en jij niet. Al die tijd kun je niks. Je kunt ook geen andere partij benaderen, want je hebt geen rechten. Wordt het niks dan zegt die ontwikkelaar: dank je wel, hier heb je je land terug en succes ermee."
Wij faciliteren projecten daar waar nodig met specifieke organisatorische, financiële, fiscale en juridische expertise.

Revenuen zelf houden

Als je als agrariër kiest om op je gronden een zonnepark te realiseren kun je zelf het heft in handen nemen, dat is commercieel slimmer. Jack: "Als je het helemaal zelf doet kun je ook alle revenuen voor jezelf houden en daarbij zelf rekening met de omgeving houden. Jij kunt bepalen wat er op jouw land gebeurt en je geeft je niet over aan een derde die je land 25 tot 30 jaar huurt. Want is er wat met de installatie, dan draag je nog het risico."

Als adviseur heeft hij de gang in het traject gebracht. "Er zijn heel wat sessies geweest om iedereen aan tafel te krijgen: wie wil er wel, wie wil er niet. Uiteindelijk zijn er drie of vier afgehaakt. De opbrengst zag er goed uit. We hebben besloten een partnership met HVC aan te gaan en in gezamenlijkheid het traject in te gaan. Daar heb ik vervolgens een structuur voor voorgesteld, zoals de ondernemers het zouden kunnen vormgeven. En niet alleen zij, ook hun kinderen. Eind vorig jaar is de vergunningsaanvraag afgerond, in november is de SDE++-subsidie rond gekomen en nu staan we bijna voor de fase dat er kan worden gebouwd."

Vertrouwen

Ook Jan-Willem is ervan overtuigd dat ‘zelf bouwen’ interessanter is voor een ondernemer, als daar de juiste begeleiding bij is. “Wij voelen ons ondernemers. En er komen weleens dingen op je pad. We zien het hele project met vertrouwen tegemoet. We hebben vertrouwen in HVC en we hebben vertrouwen in elkaar. Je moet het wel goed met elkaar eens zijn. Het gaat allemaal in een heel gemoedelijke sfeer. En het gaat op basis van gelijkwaardigheid. Het zijn heel korte lijnen, ook naar HVC en Jack.”

Duurzaamheidsadvies - Alfa Accountants en Adviseurs