Banner

Een bedrijf (ver)kopen? Het is er nú de tijd voor

12 februari 2021 | Door:  Stephan de Groot

De overheidsmaatregelen om het coronavirus in te dammen hebben grote gevolgen voor de economie, en vanzelfsprekend ook voor de overnamemarkt. Het zijn onzekere tijden voor veel sectoren, met name horeca, toerisme en recreatie, detailhandel en automotive. Dat consumenten tijdens een dip in de economie terughoudender zijn met aankopen is algemeen bekend. Of dat in de huidige tijd ook voor het bedrijfsleven geldt is de vraag. Deze turbulente tijden bieden ook zeker kansen op de overnamemarkt.

Dit blijkt ook uit onze eigen cijfers. Alfa Consultants heeft in 2020 ongeveer 10% meer opdrachten gehad dan in 2019. Vooral binnen de sectoren bouw en installatie, de verduurzamingsmarkt en de gezondheidssector bleken er volop mogelijkheden.

Hoogste verkoopbereidheid in vijf jaar

Er is een grote toename te zien onder Nederlandse ondernemers die nadenken over opvolging of verkoop van hun bedrijf. Waar dit in 2019 voor 64% van de ondernemers gold, is dit nu 79% (RTLnieuws.nl, 2020). De verkoopbereidheid in Nederland is hiermee het hoogst sinds vijf jaar. Daarnaast willen ondernemers hun bedrijf beduidend sneller overdragen. Het aantal ondernemers dat binnen twee jaar hun bedrijf wil verkopen is 40%, en daarmee bijna verdrievoudigd. Het is deze verandering in de markt die juist kansen biedt.

Druk om te investeren

De groeiende verkoopbereidheid en de grote hoeveelheden beschikbaar kapitaal bij private-equityhuizen spelen perfect op elkaar in. Investeerders die zich richten op niet-beursgenoteerde bedrijven hadden in 2020 € 259 miljard tot hun beschikking voor de Europese markt. Dit bedroeg in 2019 € 249 miljard en vijf jaar geleden slechts € 135 miljard (fd.nl, 2020). Er ontstaat binnen het private equity een druk om te investeren. De deals op de overnamemarkt kwamen na een dip in het voorjaar van 2020 al snel weer op gang. Dit houdt naar verwachting aan. Overnamespecialisten geven aan het nog nooit zo druk te hebben gehad als in de tweede helft van 2020. De tweede lockdown zorgt niet voor een nieuwe terugslag, er is immers een vaccin.

Vragersmarkt is over

Niet alleen grote investeringsmaatschappijen kunnen profiteren van de verschuivingen op de markt. Ook voor particulieren en bedrijven die op zoek zijn naar (strategische) overnames liggen er kansen. Waar er voorheen sprake was van een vragersmarkt, is er nu juist een groter aanbod dan vraag naar bedrijven. Dit maakt deze periode het ideale moment om na te denken over het overnemen van of investeren in een bedrijf.

Lagere prijzen

Bedrijven zullen de komende tijd meer moeite hebben om een strategische koper te vinden als gevolg van het grote aanbod. Dit heeft lagere overnameprijzen tot gevolg. Daarnaast valt te verwachten dat vanaf nu de economie weer langzaam stabiliseert en uiteindelijk weer aantrekt. Wie nu investeert kan voor relatief weinig geld rendement halen. Ook een management buy-in wordt makkelijker. Dankzij lagere prijzen en de nog steeds bestaande bereidheid van banken om te financieren liggen de slagingskansen hoger. Al met al heeft de kopende partij een betere onderhandelingspositie omdat er minder concurrentie is. Hierdoor rollen er lagere prijzen en betere voorwaarden uit het overnametraject.

Alfa begeleidt je graag

Het lijkt duidelijk, deze roerige tijden bieden genoeg drijfveren om tot aankoop van of inkoop in een bedrijf over te gaan. Ook vanuit verkoopperspectief zijn er nog voldoende redenen om de markt te betreden, dankzij onder andere het kapitaaloverschot bij de private-equity aanbieders. Het team van Alfa Consultants begeleidt je graag om de mogelijkheden te ontdekken. Heb je vragen over de mogelijke aankoop van een onderneming? Of wil je weten welke voorbereiding je kunt treffen om je bedrijf verkoopklaar te maken? Neem dan contact op met overnameadviseur Katinka den Braber van Alfa Consultants. Zij is te bereiken via telefoonnummer 088 253 3261 of stuur een e-mail naar kdenbraber@alfa.nl.