Banner

Duurzamer bouwen in de agrosector: iets voor jou?

11 juni 2019 | Door:  Annemieke Tromp

Om de veehouderij nog verder te verduurzamen is er een certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen opgesteld: de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Voor veestallen met een MDV-certificaat kun je deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil.

Om in aanmerking te komen voor een MDV-certificaat moet de stal voldoen aan duurzaamheidseisen. Die zijn ingedeeld in de thema’s ammoniakemissie, bedrijf en omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, fijn stof, klimaat.

Welke doelgroepen?

De doelgroepen van het MDV-certificaat zijn bedrijven met stallen voor melkkoeien, melkgeiten, melkschapen, pluimvee, varkens, vleeskalveren, vleesvee en konijnen. Vergelijkbare certificeringssystemen zijn er voor viskwekerijen (de Maatlat Duurzame Aquacultuur) en de glastuinbouw (de Groen Label Kas).

Het minimale aantal punten dat je per thema moet behalen is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. De MDV kent drie categorieën:

Bij het thema bedrijf en omgeving wordt er voor het aantal punten gekeken of het verbouwen, aan-of opbouwen of de nieuwbouw van een stal betreft.

MIA en Vamil

Het percentage voor milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt 27%, voor willekeurige afschrijving milieu-investering (Vamil) 75%. In 2019 is er extra voordeel voor melkveestallen die weidegang toepassen: een MIA-percentage van 36%. Er geldt een maximumbedrag bij melkvee van € 5000 per dierplaats die in aanmerking komt voor MIA. Bij vleeskalveren- of vleesveestallen is dat maximaal € 4.000.000. Voor Vamil is het maximumbedrag dat in aanmerking komt € 4.000.000.

Naast het gebruik van MIA/Vamil op een MDV-stal kun je vaak ook andere regelingen combineren, zoals POP3-subsidies, EIA of SDE(+). Daarnaast kun je in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds: Borgstelling MKB-Landbouwkrediet.

De eisen waaraan je moet voldoen zijn vaak al gedekt door overige maatregelen. Een emissiearme stalvoer bijvoorbeeld is al verplicht voor kippen, varkens en melkvee. Kortom: je kunt met minimale inspannen maximaal fiscaal voordeel behalen. En heb je vragen? Je weet dat Alfa dichtbij is!

Eerder gepubliceerde artikelen

https://www.alfa.nl/actueel/laat-subsidies-je-plannen-meefinancieren
https://www.alfa.nl/actueel/ook-in-2019-fiscaal-voordeel-en-subsidies-voor-pluimveehouders
https://www.alfa.nl/actueel/ook-in-2019-fiscaal-voordeel-bij-energie--en-milieu-investeringen

Annemieke Tromp

Annemieke Tromp

Bedrijfskundig adviseur

088 2532021 | atromp@alfa.nl


Meer over Annemieke