Banner

Duurzaam ondernemen is een belangrijk aspect in de veranderende wereld

30 mei 2022 | Door:  Joey Renting

De meeste bedrijven zien het nut en de noodzaak van duurzaamheid in. De afgelopen jaren zijn er al veel stappen in de juiste richting gezet. Maar wat kun jij als ondernemer nog doen om je bedrijfsvoering duurzamer te maken? En welke rol zou Alfa hierin kunnen spelen?

Er zijn veel aspecten waarop een onderneming kan verduurzamen. Denk hierbij onder andere aan energiebesparing, energie opwekken, afvalstromen beperken, levensduur van koeien verlengen, maar ook financiële duurzaamheid. In dit artikel beperken we ons tot het onderdeel energie en de financiële duurzaamheid. Bij het eerste aspect zul je misschien niet zo snel aan Alfa denken. Toch kan Alfa hierin een rol voor jou spelen.

Zonne- en windenergie

Naast het besparen van energie, door bijv. de aanschaf van LED-verlichting en frequentieregelaars op ventilatoren en pompen, kun je ook zelf energie gaan opwekken. De meest voorkomende vormen hiervan zijn zon- en windenergie. Het afgelopen jaar hebben we veel ondernemers gesproken over deze investeringen. Dankzij de snel veranderende energiemarkt is de terugverdientijd van een desbetreffende investering aanzienlijk teruggelopen. Alfa heeft een model ontwikkeld om de terugverdientijd te berekenen, zodat we hierover samen met jou kunnen sparren, waardoor je een onderbouwde beslissing kunt nemen over de aanschaf van zonnepanelen en of een windmolen. Hierdoor kom je als ondernemer achteraf niet voor verrassingen te staan. Ben je benieuwd naar een doorrekening van je plannen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Subsidie aanvraag

Om mensen een duwtje in de rug te geven zijn er op verschillende duurzame innovaties subsidie mogelijkheden. Dit kunnen zowel contante subsidies zijn zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Ook zijn er  fiscale voordelen zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en Energie-investeringsaftrek (EIA). Daarnaast zijn er regelmatig provinciale of gemeentelijke gelden beschikbaar. Hoe kun je het maximale uit deze duurzame investeringen halen? Lees het hier. Ben je benieuwd naar de huidige mogelijkheden in jouw regio? Neem dan contact op met de lokale Alfa adviseur, deze kan samen met jou de mogelijkheden bespreken en je begeleiden bij een eventuele aanvraag. Aanvullende informatie over subsidies advies kan je vinden op Alfa Subsidieadvies.

BAS rapportage

In de BAS rapportage wordt niet alleen de focus gelegd op de financiële kengetallen, maar er wordt ook naar de technische kengetallen gekeken. Hierbij is het mogelijk om eens, of meerdere keren per jaar de technische cijfers i.r.t. financiële cijfers met je adviseur te bespreken en samen te sparren over de toekomst van je bedrijf. Een goede kijk op ook de technische kengetallen kan namelijk zorgen voor kostenbesparingen of opbrengstverhogingen wat ten goede zal komen aan de financiële duurzaamheid van de onderneming.

Sparringpartners

Alfa heeft ook enkele adviseurs in dienst, die jou gericht kunnen begeleiden in het traject tot verduurzaming. Hierbij zal eerst samen gekeken worden naar de huidige situatie, waarna er een plan van aanpak zal worden opgesteld. Meer informatie over duurzaamheidsadvisering kan je vinden op Alfa Duurzaamheidsadvies.

Alfa streeft zelf al jaren naar duurzaamheid. Dit is in 2014 beloond met een B Corp certificaat. Maar duurzaamheid doen we niet alleen, deze uitdaging gaan we met zijn allen aan. Doe jij  al mee? Samen gaan we voor een duurzamere wereld.

Joey Renting

Joey Renting

Bedrijfskundig adviseur

088 2532231 | jrenting@alfa.nl


Meer over Joey