Banner

Duurovereenkomst opzeggen? Hier moet je op letten!

28 mei 2019 | Door:  Erna Hertog-Visser

Het verbreken van een langdurige en intensieve samenwerking gebeurt niet zomaar. Vaak heeft de breuk een minder prettige aanleiding gehad en is constructief overleg tussen de partijen niet meer mogelijk. Hieronder lees je waarmee je rekening moet houden bij het opzeggen van een duurovereenkomst.

De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad diverse uitspraken gedaan over het verbreken van duurovereenkomsten. Daaruit blijkt dat bij de opzegging van een duurovereenkomst allereerst wordt nagegaan of de wet en de overeenkomst voorzien in een regeling rond de opzegging.

Geen afspraken

Bestaat er geen regeling, dan is de overeenkomst in beginsel opzegbaar. Dit betekent echter niet dat je de overeenkomst altijd per direct kunt opzeggen. Is er geen opzegregeling, dan spelen de eisen van redelijkheid en billijkheid een grote rol. Deze eisen kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging alleen mogelijk is bij een zogenaamde ‘voldoende zwaarwegende grond’. Eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen ook betekenen dat:

Wel afspraken

Bestaat er wel een regeling, dan wordt de opzegging bepaald door de inhoud van de overeenkomst en/of door de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Maar zelfs als de wet of de overeenkomst voorziet in een regeling van de opzegging, kan het redelijk zijn dat aan de opzegging nadere eisen worden gesteld. Zo kan een beroep op een uit de wet of een overeenkomst voortvloeiende bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.

Waarmee moet je rekening houden?

De omstandigheden van het geval bepalen of de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst drempels opwerpen voor een opzegging. De volgende omstandigheden zijn hierbij onder meer van belang:

Wat is het advies?

Het is dus van belang dat je goed let op de grote rol van de redelijkheid en billijkheid. Om onzekerheid te voorkomen adviseert Alfa je om bij het aangaan van een langdurige samenwerking voor een schriftelijke overeenkomst te zorgen, voorzien van een passende opzegregeling. De rechter zal een helder geformuleerde evenwichtige contractuele opzegregeling namelijk minder snel ter zijde schuiven. Als je de opzegregeling niet wilt doorkruisen, moet je in ieder geval vastleggen:

Vraag het Alfa

Heb je ook te maken met het opstellen of het opzeggen van een duurovereenkomst? En heb je vragen? Voor overleg en advies kun je contact opnemen met een van de juristen van Alfa.

 

Erna Hertog-Visser

Erna Hertog-Visser

Juridisch adviseur

088 2532941 | ehertog@alfa.nl


Meer over Erna