Banner

Duidelijkheid over startdatum arbeidsomvang oproepkrachten

7 juni 2021 | Door:  Erik Bos

Werk je met oproepkrachten? Met ingang van 1 juli 2021 heb je dan als werkgever te maken met een wijziging in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Die aanpassing heeft betrekking op de ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang die je oproepkrachten moet aanbieden. In dit artikel lees je daar meer over.

De WAB verplicht je om een oproepkracht die twaalf maanden als zodanig voor je heeft gewerkt, een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dat doe je in de dertiende maand. Deze verplichting geldt al vanaf januari 2020. De oproepkracht heeft vervolgens een maand de tijd om het aanbod te accepteren. Hij reageert dus in de veertiende maand.

Wat wijzigt er per juli 2021?

Wat de wet nog niet duidelijk maakte, is wanneer de vaste arbeidsomvang moest ingaan als de oproepkracht het aanbod eenmaal accepteerde. Die duidelijkheid ontstaat door de wetswijziging per 1 juli 2021. De aanvangsdatum is namelijk uiterlijk de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken, dus uiterlijk op eerste dag van de vijftiende maand. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Stel dat jouw oproepkracht op 1 september 2020 in dienst is getreden. Je doet dan uiterlijk vóór 1 oktober 2021 een aanbod voor een vaste arbeidsomvang. Indien de oproepkracht dit aanbod accepteert, dan gaan de vaste uren op 1 november 2021 in.

Als de werknemer niet reageert?

Als een werknemer binnen een maand na het aanbod niets laat weten, mag je ervan uitgaan de oproepovereenkomst onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet. Let er overigens op dat je het voorstel voor een vaste arbeidsomvang elk jaar moet doen. Ook als de oproepkracht het jaar daarvoor het aanbod heeft afgewezen.

Wil je meer weten over deze wijziging of heb je andere vragen over het werken met oproepkrachten? Aarzel dan niet contact op te nemen met één van onze personeelsadviseurs. Een afspraak is zó gemaakt!

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik