Banner

Drie financieringsinstrumenten voor startups en mkb verlengd

25 maart 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verlengt enkele belangrijke financieringsinstrumenten. De regelingen vergroten het aanbod van risicokapitaal voor ondernemingen. Zo wil het ministerie startups en andere innovatieve en groeiende ondernemers helpen aan financiering die zij anders niet kunnen krijgen. Sinds de introductie van de instrumenten zijn ongeveer duizend Nederlandse ondernemingen met behulp ervan gefinancierd.

De financieringsinstrumenten die het ministerie met vijf jaar verlengt, tot 1 juli 2024, zijn de volgende:

1. Vroegefasefinanciering (VFF): De VFF is een risicodragende lening gericht op de fase nog voor de start van een onderneming. Doel is om de kans van slagen van nieuwe producten en diensten op de markt te onderzoeken. De regeling is bedoeld voor elke innovatieve starter, zolang er zicht is op een toekomstige investering.

2. Innovatiekrediet: Het Innovatiekrediet  is een risicodragende geldlening voor met name het innovatieve mkb en startups. Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bijdragen aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie. Het Innovatiekrediet vult een gat op de kapitaalmarkt. Ondernemers komen voor innovatieprojecten met een sterke businesscase bij banken nog nauwelijks voor financiering in aanmerking.

3. Seed Capital-regeling: Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. De overheid financiert zo investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers uit de hightech-sector en de creatieve sector.

Voor wie zijn de financieringsinstrumenten geschikt?

Deze drie financieringsinstrumenten vormen als het ware een financieringsketen. Ze zijn geschikt voor verschillende levensfases van een onderneming:

Voorwaarden en budget

De ervaring leert dat veel ondernemers moeite hebben met het aanvragen van financieringsmogelijkheden die de overheid biedt. Dit kan komen doordat:

Vraag het Alfa

Wil je weten wat de financieringsmogelijkheden voor jouw onderneming zijn, en of je in aanmerking komt voor een van bovenstaande regelingen?
Bij Alfa werken specialisten die bekend zijn met de verschillende financieringsmogelijkheden en de bijhorende voorwaarden. Neem contact op met een van onze adviseurs via financieren@alfa.nl, of telefonisch via 088-253 3300. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.