Banner

Dividendbelasting blijft, het bedrijfsleven profiteert

7 november 2018 | Door:  Jasper Gorter

Dividendbelasting, het is inmiddels het woord van het jaar. Het D-woord, werd het zelfs genoemd. In één klap is de ophef echter voorbij. De dividendbelasting blijft en het bedrijfsleven profiteert. Het beschikbare budget wordt nu ingezet voor allerlei maatregelen. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

1.    Lagere tarieven vennootschapsbelasting

Eén van de voorstellen is het tarief voor de vennootschapsbelasting (VPB) verder te verlagen. De VPB kent twee tarieven. Voor winsten tot € 200.000 is dit 20%, bij hogere winsten wordt het meerdere belast met 25%. Het voorstel was het hoge tarief in 2021 te verlagen naar 22,25%. Dit wordt nu 20,5%, ofwel een extra verlaging van 1,75%-punt. Het lage tarief daalt in 2021 naar 15%. Dit is 1%-punt extra ten opzichte van de geplande 16%.

Dit maakt het aantrekkelijker te beoordelen waar je het nemen van de fiscale winst van je BV’s kunt uitstellen naar latere jaren. Immers, je bent dan circa 5% minder belasting verschuldigd.

Vermeldenswaardig is nog dat het tarief in box 2 niet verder stijgt dan naar de al eerder aangekondigde 26,9%.

2.    Overgangsrecht afschrijvingsbeperking gebouwen in eigen beheer

Per 2019 mag op gebouwen voor eigen gebruik in BV’s slechts afgeschreven worden tot 100% van de WOZ-waarde. Op dit moment mag dat nog tot 50% van de WOZ-waarde. Er is nu een overgangsmaatregel aangekondigd. Als de afschrijving op gebouw voor eigen gebruik is gestart na 1 januari 2016, mag er nog één of meerdere jaren afschrijving plaatsvinden volgens de huidige regels. In totaal mag er na het starten met afschrijven drie volledige jaren afgeschreven volgens de huidige regels.

3.    Aanpassing maatregel overmatige schulden aan eigen BV’s

Recent is een maatregel aangekondigd om excessief lenen van de eigen vennootschap tegen te gaan. Daarvoor is nu een versoepeling aangekondigd. In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden (bestaande schulden aan de eigen vennootschap, gebruikt voor de eigen woning), worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd. Die zullen dus buiten deze maatregel vallen. 

Bovenop deze schuld zal een aanvullende gezamenlijke drempel van € 500.000 gelden voor de dga en zijn partner.

4.    Minder werkgeverslasten op arbeid

Naast tariefmaatregelen in de VPB is een van de belangrijkste maatregelen een verlaging van de werkgeverslasten op arbeid per 2021. Hiermee is jaarlijks € 200 miljoen gemoeid. Op dit moment weten we nog niet hoe dit wordt vormgegeven.

5.    Overgangsrecht 30%-maatregel

Er komt ook een overgangsmaatregel inzake het beperken van 8 naar 5 jaar van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid. De invoering van deze overgangsmaatregel wordt met 2 jaar uitgesteld. Met name werknemers die in 2019 en 2020 door de beperking getroffen worden, zijn bij deze overgangsmaatregel gebaat.

Vragen? Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal/juridisch

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper