Banner

Direct naar de passende financieringsmix

9 december 2016

Alfa is sinds kort aangesloten bij The Funding Network. Hierdoor krijgt Alfa rechtstreeks toegang tot een professioneel platform, waar de 60 belangrijkste financieringsverstrekkers met hun kenmerken. en voorwaarden worden geprofileerd. Via het online platform van The Funding Network kunnen wij uw financieringsaanvraag samenstellen en daar de beste verstrekker of verstrekkers van financiering bij zoeken. Een snelle en effectieve manier om voor u tot de best passende combinatie van financieringen ‒ ofwel financieringsmix ‒ te komen.

U had het al gemerkt; de banken zijn weer wat scheutiger geworden met het verstrekken van financiering. Voor u als ondernemer is dat goed nieuws. Toch moet daar wel met enige nuance naar worden gekeken. De bank wil wel financieren, maar neemt daarbij liefst maar een deel van de benodigde financiering voor haar rekening. Bij voorkeur het minst risicovolle deel. Dit dwingt u als ondernemer tot ‘het stapelen van financiering’. Dat wil zeggen: bancaire financiering, aangevuld met alternatieve financieringsmiddelen. Dat kan in de vorm van crowdfunding, maar u kunt ook aankloppen bij een leasemaatschappij of een informal investor (investeerder die eigen vermogen investeert in andere bedrijven). Met een toenemend aantal financieringsverstrekkers wordt het wel lastiger om te bepalen met welke partij(en) u in zee moet gaan. Bovendien, moet u niet alleen naar de financieringslasten op korte termijn kijken, maar ook op de langere termijn.

The Funding Network

Adviseur Bas van Loo (Alfa Consultants): “Om onze klanten hierover goed te kunnen adviseren, heeft Alfa bewust gekozen voor aansluiting bij The Funding Network. We krijgen hiermee toegang tot alle grote banken en de ruim 50 belangrijkste verstrekkers van alternatieve financiering. Daarnaast onderzoeken we meteen of uw investeringen in aanmerking komen voor subsidie. Deze ‘regiefunctie’ kunnen we volledig onafhankelijk vervullen.

Pilot

Bas vervolgt: “We zijn gestart met een pilot van een jaar op de vestigingen in Nijkerk en Zwolle. De mensen die daar de kar trekken, hebben allen een financieringsachtergrond en ze hebben al ervaring met alternatieve financieringsvormen. Het komende jaar komt daar nog extra kennis en ervaring bij vanuit de opleiding die The Funding Network biedt. Op hun periodieke bijeenkomsten vertellen de mensen van The Funding Network welke nieuwe aanbieders erbij zijn gekomen, wat zij precies te bieden hebben en onder welke voorwaarden. Is deze pilot met The Funding Network succesvol ‒ wat we verwachten ‒ dan gaan we deze dienstverlening aanbieden via alle ruim 30 vestigingen van Alfa.”

Bepalend voor bedrijfskoers

Bas: “Klanten leggen ons steeds vaker financieringsvraagstukken voor. De oplossing komt steeds vaker uit stapelfinanciering. Dat is voor veel klanten nog heel nieuw. Ze vragen zich af of dat wel bij hen past en hoe ze dat dan moeten aanpakken. Wij adviseren graag over dit onderwerp, zeker gezien het belang ervan. Het is heel simpel: op basis van de begroting die we maken, kunnen we kijken welke financieringsmogelijkheden daarop aansluiten. Als je onvoldoende zicht heb op die mogelijkheden, neem je misschien wel minder gunstige beslissingen voor je bedrijf. En dat moet je natuurlijk zien te voorkomen.”

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen met betrekking tot uw financiering kunt u contact opnemen met Bas van Loo van Alfa. Ook kunt u een e-mail sturen naar financieren@alfa.nl. Uiteraard kunt u zich ook wenden tot uw eigen Alfa-adviseur.