Banner

Derogatie? Vraag uiterlijk 4 september de vergunning aan bij RVO.

4 augustus 2020 | Door:  Jochem Lekkerkerker

Nederland heeft  onlangs de definitieve toestemming gekregen van de Europese Commissie voor derogatie voor 2020 en 2021. Vanaf 3 augustus tot en met 4 september 2020 kan een derogatievergunning voor 2020 worden aangevraagd. Met derogatie mag je rekenen met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest.

Algemene voorwaarden 2020

Voorwaarden gebruik mest

Bemestingsplan

Het opstellen van een bemestingsplan heeft twee doelen:

20 °C grens

De laatste voorwaarde voor derogatie, geen mest uitrijden boven de 20 °C is nieuw in 2020. De achterliggende gedachte hiervan is dat de emissie, verlies van ammoniak naar de lucht, bij het gebruik van mest boven de 20 °C  te hoog is.

Vragen?

Heb je vragen over derogatie of wil je hulp bij de vergunningaanvraag derogatie of het opstellen van het bemestingsplan? Neem contact op met een van onze kantoren, we zijn overal dichtbij.

Lees meer

Aanvraag derogatie 2020

Jochem Lekkerkerker

Jochem Lekkerkerker

Bedrijfskundig adviseur

088 2532929 | jlekkerkerker@alfa.nl


Meer over Jochem