Banner

De toekomst van jongvee op jouw bedrijf

22 oktober 2019 | Door:  Marieke van Keeken

Fosfaatrechten zijn ingevoerd, maar zijn zij nu een vriend of vijand voor het houden van jongvee? De toekenning van fosfaatrechten is bepalend voor het aantal stuks rundvee welke je kan houden. Inmiddels zijn we meer dan anderhalf jaar verder en is het interessant om te kijken wat het effect van de invoering van het stelsel van fosfaatrechten is geweest op de omvang van de veestapel.

Effect invoer fosfaatrechten

Onderstaande tabel geeft het gemiddelde jongvee per jaar weer ten opzichte van de hoeveelheid melkkoeien. Hierin is zichtbaar dat er in 2015 of 2018 geen exponentieel verschil is ten opzichte van de andere jaren. Dus de afschaffing van het melkquotum en de komst van fosfaatrechten heeft in zoverre geen direct effect gehad op de hoeveelheid jongvee ten opzichte van melkkoeien op een bedrijf. Er is een constante afname te zien, welke doorzet door de jaren heen.

Bron: Cijfers die Spreken 2019


Groei melkveehouderij

De afname van het percentage jongvee is ook direct terug te zien in een afname van de daadwerkelijke jongvee stapel in bovenstaande tabel. Deze daalt minder sterk dan de percentuele afname omdat het gemiddeld aantal melkkoeien stijgt met uitzondering van 2017. De incidentele krimp van 2017 kan direct gekoppeld worden aan het fosfaatreductieplan in dat jaar.

De verhouding tussen jongvee en melkkoeien verandert hierdoor. Dit betekent dat er minder ruimte is om vee te vervangen. Dat brengt uitdagingen met zich mee en wat zijn hierin de mogelijkheden?

Uitdagingen jongvee

Wanneer jongvee niet zelf wordt gefokt voor de vervanging van de melkkoeien of als dit aantal onvoldoende is, moet dit aangekocht worden. De volgende mogelijke uitdagingen met betrekking tot jongvee kunnen worden ervaren:

Bron: Cijfers die Spreken 2019


Conclusie

Afhankelijk van de strategie welke jij voor je bedrijf kiest, kan een keuze gemaakt worden voor de best passende strategie met betrekking tot het vervangen van vee. Voor eigen opfok, uitbesteden en aankopen zijn voor- en nadelen te benoemen. Daarnaast heeft dit ook weer effect op de efficiëntie van jouw bedrijf, de hoeveelheid fosfaatrechten, en de bedrijfsvoering.

Bepaal samen met jouw Alfa adviseur wat de beste keuze is en waar de uitdagingen liggen voor jouw bedrijf.

Alfa is dichtbij (afsluiting)

Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Meer artikelen over jongvee zijn ook te lezen op onze website, onder andere:

Marieke  van Keeken

Marieke van Keeken

Bedrijfskundig adviseur

088 2531044 | mvankeeken@alfa.nl


Meer over Marieke