Banner

De maatschappelijke BV komt eraan

23 oktober 2020 | Door:  Jan Poppe

Er werd al langer over gesproken, maar de aparte rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemers – de maatschappelijke BV – komt er nu echt aan. Het kabinet gaat ondernemers en organisaties die maatschappelijke vraagstukken aanpakken, hiermee juridische (h)erkenning geven. Daar blijft het overigens niet bij. Het kabinet zal deze BV’s ook actief begeleiden bij wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering. 

Staatssecretaris Mona Keijzer kondigde de komst van de maatschappelijke BV (ook wel sociale BV genoemd) medio juli aan in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin verwijst ze naar haar verzoek aan KPMG om met een heldere definitie te komen van de maatschappelijke BV. Én om te onderzoeken hoe groot de behoefte aan deze nieuwe rechtsvorm daadwerkelijk is. Uit dit KPMG-onderzoek blijkt dat 66% van de 242 respondenten (ondernemers) behoefte heeft aan deze nieuwe rechtsvorm of aan een ander instrument om maatschappelijke ondernemingen beter te kunnen herkennen. Het kabinet werkt de maatschappelijke BV de komende periode daarom verder uit. Zo moeten de criteria worden vastgelegd waaraan de onderneming moet voldoen, om zich als maatschappelijke BV te mogen inschrijven in het Handelsregister. Bedrijven en organisaties die hiervoor in aanmerking komen, moeten maatschappelijke vraagstukken aanpakken op het gebied van energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs of veiligheid. Ook moeten zij hun maatschappelijke missie expliciet hebben vastgelegd in hun statuten.

Reactie

Hoe kijkt Alfa aan tegen de komst van de maatschappelijke BV? We vragen het aan Jan Poppe, sr. juridisch adviseur Alfa Raamsdonksveer en Wageningen. “Het is een goed initiatief om deze vorm mogelijk te maken. De BV wordt gezien als een rechtsvorm met een sterk zakelijk en commercieel karakter. Voor sociale ondernemingen wordt nu nog de stichting als rechtsvorm gebruikt, maar daar kleven verschillende bezwaren aan.” Volgens Jan Poppe past het in de huidige tijdgeest om ondernemingen met een maatschappelijk karakter een aparte, herkenbare status te geven in de vorm van een rechtsvorm, zoals de maatschappelijke BV. 

Genoeg flexibiliteit?

Jan: “Wij zijn benieuwd naar het wetsvoorstel en met name naar de voorwaarden waaraan deze rechtsvorm moet voldoen. Om als ondernemer te kunnen handelen, is flexibiliteit belangrijk. Ik verwacht ten minste de eis dat de onderneming in de doelomschrijving in de statuten haar maatschappelijke c.q. sociale karakter helder vastlegt. Het is echter de vraag welke verplichting aan die doelomschrijving is gekoppeld. Ik trek hier even de parallel met een stichting om dit te verduidelijken. Een bekend bezwaar van een stichting is dat de doelomschrijving het vermogen van de stichting ‘oormerkt’. Als gevolg van die constructie is er maar weinig speelruimte als omstandigheden veranderen. Hopelijk zal dat straks niet het geval zijn bij de maatschappelijke BV. Als het wetsvoorstel er eenmaal ligt, kan mogelijk worden aangegeven hoe de maatschappelijke BV ‘body’ kan krijgen, waardoor dit een alternatief wordt voor andere rechtsvormen, zoals de stichting.

Goed signaal

De aankondiging om de maatschappelijke BV mogelijk te maken, is een goed signaal om de duurzaamheid van deze vorm van ondernemingen te benadrukken, geeft Jan aan. “Die duurzaamheid past in de ontwikkelingen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en om daar transparant over te zijn. Op deze wijze wordt het sociale/duurzame karakter van deze ondernemingen onderstreept en vastgelegd. Veel activiteiten die onder de bedoelde doelgroep van de maatschappelijke BV vallen, worden nu ondergebracht in een stichting. Idealiter voorziet het wetsvoorstel in een soepele omzetting van zo’n bestaande stichting of BV in een maatschappelijke BV. Als deze nieuwe rechtsvorm een onderscheidende meerwaarde heeft en voldoende flexibiliteit bevat, zullen wij deze vorm ook zeker adviseren aan klanten voor wie dit relevant is.” 

Heb je vragen? Neem contact op met onze juridisch adviseurs.

Jan Poppe

Jan Poppe

Senior juridisch adviseur

088 2531958 | jpoppe@alfa.nl


Meer over Jan