Banner

De intentieovereenkomst bij bedrijfsaan- en verkoop: let op!

4 maart 2019 | Door:  Christiaan Buis

Onderhandel je over de aan- of verkoop van een onderneming? Dan is het gebruikelijk de eerste afspraken vroegtijdig vast te leggen in een zogenaamde intentieovereenkomst. Later volgt de koopovereenkomst die de transactie uitgebreid vastlegt, maar niet altijd. Wat is de juridische status van een intentieovereenkomst? Schept deze verplichtingen voor beide partijen, die voor de rechtbank zijn af te dwingen? En hoe zet je een intentieverklaring nuttig in om je doel te bereiken?

Intentie- of koopovereenkomst?

Is een getekende intentieovereenkomst nu wel of geen koopovereenkomst? Met name bij het afbreken van onderhandelingen ontstaat daar veelal discussie over. Ook uit jurisprudentie blijkt dat de andere partij een intentieovereenkomst kan aangrijpen om te betogen dat die overeenkomst feitelijk juist wel of juist niet een koopovereenkomst is.

De kopende partij die zich benadeeld ziet zal bijvoorbeeld nakoming eisen van de verplichtingen tot verkoop en levering, op straffe van een dwangsom en schadevergoeding.

De kopende partij zal als argument aandragen dat het object van de koop en verkoop als gevolg van de uitvoerige beschrijving in de intentieovereenkomst voldoende bepaalbaar is. Er is daarmee aan de minimumvereisten voor de totstandkoming van een overeenkomst voldaan.

Hoe formuleer je een intentieovereenkomst zodat je bereikt wat je voor ogen hebt?

Voordat je een intentieovereenkomst laat opstellen is het belangrijk om stil te staan bij hetgeen je wilt daarmee bereiken. In hoeverre moet de intentieovereenkomst bindend zijn opgesteld? Wat voor de ene partij geldt, geldt veelal juist niet voor de andere partij.

Bindende bepalingen in de intentieovereenkomst

Niet-bindende bepalingen in de intentieovereenkomst

In beide gevallen (met het doel binden of juist niet binden) is het aan te bevelen om, naast de bepalingen in de intentieovereenkomst, in alle andere (schriftelijke) correspondentie ook daadwerkelijk te handelen naar de afspraken/het oogmerk van de intentieovereenkomst.

Maatwerk

Een intentieovereenkomst klinkt onschuldig maar is absoluut maatwerk. Het is essentieel om je eigen situatie goed te overdenken voordat een intentieovereenkomst nauwkeurig en weldoordacht wordt opgesteld. Alleen op die manier kunt je je bedoeling daadwerkelijk in het document tot uitdrukking brengen. Heb je daar hulp bij nodig, dan weet de juridische adviseurs van Alfa te vinden. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. 

Christiaan Buis

Christiaan Buis

Juridisch Adviseur

088 2533202 | cbuis@alfa.nl


Meer over Christiaan