Banner

De informatieplicht energiebesparing voor de melkveehouderij

3 december 2018 | Door:  Dirk-Yde Sjaarda

De meeste agrarische bedrijven moeten verplicht investeren in energiebesparende maatregelen. Deze verplichting komt vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Vanaf 2019 komt daar nog een informatieplicht bij! Geldt dit ook voor jouw bedrijf?

De gestelde doelen voor 2020 uit het Energieakkoord op het gebied van energiebesparing lijken niet te worden behaald. Om de energiebesparing te versnellen heeft de overheid besloten om via een informatieplicht grip te krijgen op het behalen van deze resultaten.

Om te voldoen aan de energiebesparingsplicht moeten bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 aardgas verbruiken vanaf 2019 iedere 4 jaar melden welke maatregelen op het gebied van energiebesparing zijn genomen. Hiervoor wordt begin 2019 een digitaal registratiesysteem bij RVO beschikbaar gesteld. Aan de hand hiervan kan de overheid controleren of aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Maatregelen

Per branche is er een lijst met bespaarmaatregelen (EML, Erkende Maatregelen Lijst), waaronder ook maatregelen specifiek voor de agrarische sector. Deze lijsten bevatten energiebesparende maatregelen die volgens de overheid binnen 5 jaar terugverdiend zijn. In januari 2019 volgt er een geactualiseerde lijst, maar alle huidige erkende maatregelen blijven gelden.

Voorbeelden van zogenoemde ‘erkende maatregelen’ voor de agrarische sector zijn:

Een bedrijf dat voldoet aan alle (relevante) bespaarmaatregelen, voldoet aan de energiebesparingseisen en moet dit dus uiterlijk 1 juli 2019 melden via het eLoket van RVO. Een bedrijf kan ook een alternatieve maatregel nemen in plaats van een erkende maatregel. De aanvrager is dan verplicht om te omschrijven hoe het bedrijf hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Via de Wetchecker energiebesparing kun je kijken welke verplichtingen je hebt en hoe je daaraan kunt voldoen.
Let wel, het opwekken van zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Hiermee wordt immers geen energiebesparing gerealiseerd.

Tip: maak in 2018 nog gebruik van de (hoge) energie-investeringsaftrek!

De meeste van de hierboven beschreven maatregelen zijn opgenomen in de Energielijst en komen daarmee in aanmerking voor energie-investeringsaftrek (EIA). Door in 2018 te investeren kun je nog gebruik maken van het hoge tarief van 54,5 %. In 2019 wordt deze aftrek verlaagd naar 45 %.

Hoewel deze informatieplicht een (extra) administratieve last is, heeft het besparen van energie natuurlijk ook voordelen. Je beperkt de uitstoot van broeikasgassen (CO2) en de kosten van de energiebesparende maatregelen verdien je volgens de overheid binnen 5 jaar terug. Je bespaart dus op je kosten voor stroom en gas. En dat scheelt uiteindelijk in je portemonnee.

Zoals je merkt, zijn er momenteel volop subsidiemogelijkheden om je stal te verduurzamen. Het is de kunst om al deze regelingen zo optimaal mogelijk te benutten en te combineren. Uiteraard kan Alfa je hierbij van dienst zijn. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Dirk-Yde Sjaarda of onze subsidiespecialist Kees-Jan Dijk.

Dirk-Yde Sjaarda

Dirk-Yde Sjaarda

Relatiemanager

088 2532307 | dsjaarda@alfa.nl


Meer over Dirk-Yde