Banner

De financiering van een bedrijfsovername

24 september 2020 | Door:  Wilco Dokman

Wanneer ondernemers een kans zien om te groeien zullen ze zeker overwegen om deze kans te pakken. Een overnametraject is hier een mooi voorbeeld van. Maar hoe pak je dit aan? En hoe financier je dit? Tegenwoordig zijn de mogelijkheden voor ondernemers talrijker dan enkele jaren geleden.

Het begint met een goed plan

Welke synergie voordelen zijn er te behalen? En hoe passen de nieuwe bedrijfsactiviteiten in jouw bedrijf? Waar liggen de risico’s? En niet onbelangrijk, is er een goede onderbouwing van de overnamesom? Deze zaken dienen ondernemers vooraf goed door te nemen, want elke financier, formeel of informeel, zal deze vragen ook stellen en hier zal een passend antwoord op moeten komen. Voeg je omzet of klanten toe, maak een liquiditeitsbegroting die rekening houdt met alle nieuwe aspecten in je bedrijf. Dit maakt het voor investeerders en financiers inzichtelijk wat de betaalbaarheid is van de overnamesom. Wanneer er een kandidaat gevonden is en er een duidelijk plan ligt voor de overname, zal de overnamesom uiteraard voldaan moeten worden. Welke mogelijkheden heb je dan? Uiteindelijk is dat natuurlijk in iedere situatie verschillend, maar er zijn wel een aantal verschillende type financieringsmogelijkheden.

Financiering van bedrijfsovernames via de bank

De bank blijft nog steeds een goede partij om een (gedeelte) van de bedrijfsovername te financieren. Echter, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een moeilijk te voorspellen resultaten, zien we het aandeel van de bank in de overnamesom kleiner worden. Verder dienen ondernemers er rekening mee te houden dat de bank graag een ruime zekerheidspositie wil verwerven door de assets van een bedrijf te verpanden en die zijn in een overnamefinanciering vaak nauwelijks voor handen,  aangezien er gefinancierd wordt op toekomstige kasstromen. Wanneer je op zoek gaat naar meerdere financiers is het zaak om hier voorzichtig mee om te gaan.

Inbreng aansprakelijk vermogen

Hier zijn diverse vormen te onderscheiden, maar een belangrijk onderdeel aangezien zonder voldoende aansprakelijk vermogen de slagingskans van een overnametraject vrijwel nihil is. Hoe groot dit deel precies moet zijn, hangt af van veel verschillende factoren, maar het gaat altijd om een substantieel deel van de gehele overnamesom.

Eigen inbreng

De meest voor de hand liggende is de eigen inbreng van de koper. Welk deel kan je zelf betalen? Wanneer je in een overnametraject zelf middelen inbrengt, verhoogt dit de slagingskans omdat je als ondernemer aan alle betrokken partijen laat zien dat je zelf bereid bent om op een directe manier risico te lopen.

Achtergesteld vermogen

Verder kan je denken aan achtergesteld vermogen. Zijn er bijvoorbeeld partijen die vermogen achtergesteld (aan alle andere financiers) willen verstrekken? Een voor de hand liggende kandidaat is de verkoper. Vaak heeft deze er ook belang bij dat de bedrijfsovername rond komt en de verkoper is daarom wellicht bereid om te praten over het uitstellen van de betaling van een deel van de koopsom.

Investeringsmaatschappijen

Het benaderen van investeringsmaatschappijen is ook een mogelijkheid. Deze partijen verstrekken middelen in ruil voor aandelenkapitaal. Een direct nadeel van deze vorm is dat je als nieuwe eigenaar een deel van de zeggenschap moet opgeven en dat is niet altijd wenselijk.

Alternatieven voor financiering van bedrijfsovernames

Hoewel we het nog steeds alternatieve vormen van financiering noemen, is deze benaming niet meer terecht. Dit is een professionele en volwassen markt geworden.

Crowdfunding

Via een platform kan je geld ophalen bij “de crowd”. Het verschiltper platform, maar in de meeste gevallen zijn dit particulieren die kleinere bedragen financieren in een project. Een mooie manier om gelijk een bepaalde doelgroep aan te spreken voor je bedrijf.

Direct lenders

Dit zijn kapitaalkrachtige partijen (bijvoorbeeld vermogensbeheerders) die je direct een lening verstrekken zonder tussenkomst van een bank. Ze zijn overigens wat betreft werkwijze te vergelijken met een bank, maar zijn beter in staat om leningen te verstrekken wanneer er minder zekerheden zijn. De rentetarieven zijn over het algemeen wel hoger dan bij een bank.

Steun van de overheid

Verder is het goed om te weten dat er door de overheid oplossingen worden aangeboden om financiering te vergemakkelijken voor kredietverstrekkers, wanneer er sprake is van een tekort aan zekerheden. De meest bekende vorm is het borgstellingskrediet.

Een goede mix is de juiste oplossing

Zoals je ziet heb je als ondernemer veel te kiezen als het aankomt op een financiering voor je bedrijfsovername. Het is uiteraard niet vooraf aan te geven welke oplossing in jouw geval het beste past. In de praktijk zien we tegenwoordig steeds vaker een mix van bovenstaande oplossingen. Ons advies is om de ideale mix in het voortraject in kaart te brengen en gedurende de looptijd van het traject alle partijen op de hoogte te houden voor het beste resultaat.

Hulp nodig bij inzicht?

Heb je hulp nodig om deze stappen te zetten? En hoe zou een overnamefinanciering in jouw specifieke geval er uit zien? Hier kunnen wij je uiteraard mee helpen. Alfa beschikt over ervaren specialisten die je bij je overnametraject kunnen ondersteunen en die bekend zijn met alle financieringsvormen en mogelijkheden.

Wilco Dokman

Wilco Dokman

Adjunct-directeur

088 2533223 | wdokman@alfa.nl


Meer over Wilco