Banner

De economische waarde van een onderneming in een ontregelde economie

19 april 2021 | Door:  Jonah van Ravenzwaaij

De crisis waarin we verkeren raakt de ene branche harder dan de andere. Sommige ondernemers hebben daarentegen geprofiteerd van de bijzondere omstandigheden afgelopen jaar. Maar uiteindelijk merkt iedere ondernemer er op zijn of haar manier wel iets van. De economie is ontregeld, en veel is onzeker.

Veranderingen in economische omstandigheden hebben ook gevolgen voor de waarde van een onderneming. Bij een bedrijfswaardering proberen we altijd op zoek te gaan naar de ‘waarde economisch verkeer’, ofwel de ‘fair value’ van een onderneming. Officieel is de ‘waarde economisch verkeer’ de hoeveelheid die een willekeurige derde, onder gebruikelijke en normale omstandigheden, bereidt zou zijn te betalen voor de onderneming.

Deze waarde is altijd gebaseerd op toekomstige verwachte geldstromen, contant gemaakt tegen een rendementseis die de risico’s van deze geldstromen weerspiegelt. Hoe onzekerder deze toekomstige geldstromen, hoe minder ze vandaag waard zijn. Iets dat zeker is, is dat de gevolgen van een crisis een aandachtspunt zijn bij een bedrijfswaardering. In dit artikel zet ik een aantal aandachtspunten op een rij.

1. De begroting

Uitgangspunt voor een begroting zijn in de basis veelal de historische resultaten. Deze worden gecorrigeerd voor dingen als marktverwachtingen, doelstellingen en veranderende omstandigheden. De historische resultaten zijn echter in een ontregelde economie voor veel bedrijven helemaal niet meer zo representatief voor de toekomst. Zijn de resultaten van afgelopen periode slechts een tijdelijk gevolg van een crisis? Of zijn deze resultaten toe te schrijven aan fundamentele veranderingen die nu alleen maar versneld zijn? Dit zijn vragen waar absoluut rekening mee gehouden moet worden, bij slechtere en bij betere resultaten. Een adviseur kan u bijstaan in het formuleren van toekomstverwachtingen en onderscheid maken tussen tijdelijke en fundamentele veranderingen in de markt.

2. De rendementseis    

De tijdswaarde van geld is een belangrijk concept bij het bepalen van de waarde van een onderneming. € 50 vandaag is immers meer waard dan € 50 over een jaar. Dit heeft ermee te maken dat je op geld dat je vandaag hebt rendement kunt maken, maar ook met het feit dat het onzeker is of je over een jaar wel echt € 50 krijgt. Hoe verder deze geldstroom in de toekomst ligt, hoe onzekerder deze wordt. Hoe onzekerder de geldstroom is, hoe minder je er vandaag voor bereidt bent te betalen. De rendementseis is de factor waartegen toekomstige geldstromen contact gemaakt worden. Deze rendementseis is opgebouwd uit een aantal componenten, die de risico’s van de onderneming weerspiegelen. Zijn de risico’s van deze onderneming veranderd? En is deze verandering tijdelijk of fundamenteel? Een voorbeeld van een verandering in risico’s is wanneer een belangrijke klant dreigt om te vallen. Ook dit is een aandachtspunt bij het bepalen van de bedrijfswaarde.  

Multiples

Een veel gebruikt begrip in overname- en waarderingsland is ‘multiple’. Vaak wordt er dan gedoeld op de EBITDA-multiple. De EBITDA-multiple is de waarde of prijs van de onderneming gedeeld door de EBITDA (Winst voor Rente, Belastingen en Afschrijvingen). Bij een EBITDA van € 100.000,- en een EBITDA-multiple van 5 zou de ondernemingswaarde volgens deze methode uitkomen op 5 x €100.000 = €500.000.

Kijken naar de gemiddelde multiple in de markt of sector geeft, zoals collega Dion Tops recent beschreef, een grove indicatie van de bedrijfswaarde. Echter, hoe representatief zijn deze multiples in tijden van crisis? De multiple wordt berekend op basis van de laatst behaalde resultaten, en kan daarom in een veranderende markt zijn representativiteit gauw verliezen. Worden de resultaten van de gehele sector fundamenteel beter of slechter, dan zal de gemiddelde multiple meebewegen. Zijn de resultaten van de specifieke onderneming tijdelijk beter of slechter, dan zal de multiple van de onderneming afwijken van het gemiddelde. Zijn er in 2020 bijvoorbeeld uitstekende resultaten behaald maar zijn deze resultaten niet houdbaar, dan zal een onafhankelijke derde slechts bereidt zijn een lagere multiple op basis van de resultaten van 2020 te betalen. Als de resultaten in 2020 sterk tegenvielen, maar de verwachting is dat deze zullen herstellen, dan kan de multiple mogelijk juist weer hoger uitvallen.  

Vraag het Alfa Consultants!

Een betrouwbare waardebepaling is een belangrijke uitvalsbasis voor beide partners aan de onderhandelingstafel. Daar komt uiteindelijk de prijs voor de onderneming tot stand. De deskundigen van Alfa Consultants staan voor je klaar om een bedrijfswaardering uit te voeren en/of om je te helpen met de aan-/verkoop van een onderneming . Heb je vragen na het lezen van dit artikel of ben je bijvoorbeeld benieuwd naar de waarde van jouw onderneming? Neem dan contact op met Alfa Consultants. We zijn te bereiken via telefoonnummer 088 2533300, of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl.