Banner

Controleer jouw beslissing uitbetaling betalingsrechten GLB 2021

29 november 2021 | Door:  Marit van de Bunt - Willemse

Vanaf 1 december 2021 start RVO met het uitbetalen van de directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor het jaar 2021. Ontvang jij een beslissing op de aanvraag van betalingsrechten? Controleer tijdig jouw beslissing! In 2023 treedt het nieuwe (GLB) in werking, en vervallen de betalingsrechten.

Binnenkort ontvang je van RVO de beslissing van jouw aanvraag van de directe betalingen GLB. Dit betreft onder andere de uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling voor jonge landbouwers en graasdierpremie. Mogelijk heb je in juli een deel van de bedrijfstoeslag al als voorschotbetaling ontvangen.

De waarde van de basisbetaling voor het jaar 2021 is vastgesteld op 259,73 euro per hectare. De waarde van de vergroeningsbetaling bedraagt 111,96 euro. De extra Europese plafondkorting is vastgesteld op 1,659 procent van de basisbetaling en de vergroeningsbetaling.

Controleer jouw beslissing van uitbetaling

Als je de beslissing ontvangt heb je 6 weken de tijd om bezwaar te maken op de beslissing. Het is van belang dat de volgende zaken worden gecontroleerd:

Einde systeem van betaling per 2023

Het jaar 2022 zal het laatste jaar zijn dat de uitbetaling van betalingsrechten plaatsvindt op de huidige wijze. In 2023 treedt een nieuw GLB in werking en wordt de uitbetaling van de basispremie rechtstreeks gekoppeld aan de oppervlakte landbouwgrond die een landbouwer in gebruik heeft. Daarnaast komt er extra (vrijwillige) hectaresteun voor verduurzaming: de zogenaamde ecoregeling. Met het nieuwe GLB zal het huidige betalingsrechtensysteem verdwijnen. Gemaakte afspraken omtrent huur of verhuur van betalingsrechten zullen in principe per eind 2022 vervallen.

Niet mee eens?  

Ben je het niet eens met de beslissing over het jaar 2021? Dien tijdig een bezwaar in. Wij kunnen voor jou de beslissing controleren en eventueel een bezwaar op de beslissing indienen. Neem dan contact op met jouw adviseur. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Marit van de Bunt - Willemse

Marit van de Bunt - Willemse

Bedrijfskundig adviseur

088 2531425 | mvdbunt@alfa.nl


Meer over Marit