Banner

Controleer de uitbetaling van de betalingsrechten

29 november 2018 | Door:  Bas Klompenhouwer

Vanaf 1 december start RVO met uitbetaling van de basisbetaling en de andere directe betalingen vanuit het GLB. Dit jaar moet 95% van de aanvragers in december een besluit krijgen over de basisbetaling. Bij extra controles op de vergroeningsbetaling en/of de jongelandbouwersregeling kunt u de beslissing en uitbetaling hiervan in februari 2019 verwachten. Bij toewijzing wordt het bedrag direct betaald. Uiterlijk 30 juni 2019 moeten alle aanvragen afgehandeld zijn.

Door herverdeling van het budget is de waarde van de betalingsrechten voor 2018 en 2019 verlaagd. Er wordt budget overgeheveld van de directe betaling naar de ANLb subsidie en Tegemoetkoming premie brede weersverzekering. De verlaging is 4,48% en geldt voor 2018 en 2019. Daarnaast zijn er enkele kleine wijzigingen in de (extra) plafondkortingen doorgevoerd.
 

Wat moet je checken?

Zodra de uitbetalingsbeschikking op de mat valt heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen deze beslissing. Controleer daarom in ieder geval de volgende zaken goed.

• Wijkt de goedgekeurde oppervlakte af van de opgegeven oppervlakte? Indien een deel van de aangevraagde oppervlakte is afgekeurd, kan dit ook invloed hebben op je mestboekhouding.
• Zijn er in 2018 betalingsrechten gehuurd of verhuurd? Is dit juist verwerkt?
• Zijn alle betalingsrechten (volledig) uitbetaald, inclusief vergroeningspremie?
 
Blijkt de beschikking niet te kloppen, dien het bezwaar dan tijdig in. Uiteraard kunnen wij de controle ook uitvoeren en eventueel bezwaar indienen.


Betalingsrechten jonge landbouwers

Ben je een jonge landbouwer? Jonge landbouwers kunnen een extra bedrag krijgen bovenop de waarde van het betalingsrecht. De voorwaarden voor jonge landbouwers zijn gewijzigd, waardoor er  vijf jaar lang recht is op de extra betaling. Let goed op of dat extra bedrag is uitbetaald. En als de extra uitbetaling is afgewezen, is dat dan wel terecht? We kijken graag met je mee. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Lees alle actualiteiten op het gebied van agrarisch bedrijfsadvies.
 
Bas Klompenhouwer

Bas Klompenhouwer

Bedrijfskundig adviseur

088 2531261 | bklompenhouwer@alfa.nl


Meer over Bas