Banner

Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2019

30 april 2019 | Door:  Hans de Bie

In januari 2018 werd het stelsel van fosfaatrechten ingevoerd, het nieuwe productieplafond voor de melkveehouder. Een vervolg op het fosfaatreductieplan, dat in 2017 veel impact had. Het jaar 2018 zal iedere melkveehouder voorlopig wel bijblijven. Niet alleen vanwege het nieuwe stelsel, maar ook vanwege de extreem droge zomer. De natuur liet hierbij zien wat de waarde van bodemkwaliteit is; verschillen tussen percelen werden hierdoor goed zichtbaar!

Het fosfaatrechtenstelsel bepaalde niet als enige het aanzicht van 2018. Ook andere thema’s kwamen voorbij, zoals grondgebondenheid, biodiversiteit, klimaatdoelstellingen, diverse zuivelstromen en certificeringscriteria. Daarnaast bracht minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in september een nieuwe visie uit op de landbouw, waarin de kringlooplandbouw centraal staat. Persoonlijk vind ik de ambitie van kringlooplandbouw in 2030 niet baanbrekend, immers: onze landbouw is een kringloop. Het gaat om de voedselkringloop, met een verantwoorde productie en consumptie, waar iedereen een steentje aan bij moet dragen; de gehele maatschappij dus.

Het jaar 2018 kende wederom veel veranderingen en aandachtspunten. Daardoor denk ik weleens: wanneer komt er een periode van rust? Die rust is moeilijk te vinden in onze huidige maatschappij, waarin alles steeds sneller en complexer wordt. Ook ik zit op die ‘snelweg’. Maar juist in de hectiek is het belangrijk om ook momenten te pakken waarop je zaken rustig kunt overdenken. Ik pak daarvoor mijn racefiets, om ‘mijn hoofd leeg te fietsen’. Met de frisse wind om mijn hoofd komen vele gedachten voorbij. Ondertussen geniet ik dan met volle teugen van het mooie Nederlandse landschap, wat door de agrarische sector wordt onderhouden. Dat geeft een gevoel van trots. Op de lange polderwegen waar ik fiets, kom ik soms scherpe bochten tegen, waarbij ik flink in de remmen moet. Af en toe trekken donkere wolken over en met een beetje pech valt daar een pittige bui uit op een stukje van mijn route. Die route stippel ik van tevoren uit, maar ik pas deze onderweg regelmatig aan, afhankelijk van de wind en mijn conditie. Met het ondernemen in de melkveehouderij gaat het net zo. Rem je op tijd af voor gevaarlijke situaties, kom je zware tijden goed door? Heb je je einddoel goed in het vizier én voldoende slagkracht om dat te bereiken? Maar ook: pak je de mooie kansen die voorbijkomen?

Het vertalen van alle ontwikkelingen naar je eigen bedrijf hoef je zeker niet alleen te doen. De bedrijfskundige van Alfa ondersteunt jou graag bij je persoonlijke tocht over die bochtige weg met risico’s, om tijdig de juiste keuzes te maken. De nieuwe Cijfers die Spreken 2019 geeft je daarbij stof tot nadenken, om wellicht nieuwe keuzes te maken en veranderingen in je bedrijf door te voeren.

Wil je meer weten over de thema’s in de nieuwe editie van Cijfers die Spreken? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij Alfa.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans