Banner

Cijfers die Spreken 2017

3 april 2017 | Door:  Hans de Bie

Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2017 – Het ‘jaarverslag’ van Alfa over jouw (en onze) sector – is op 5 april verschenen. Hierin bespreken we voor u de actuele ontwikkelingen in de melkveehouderij. De belangrijkste wetenswaardigheden uit het voorbije jaar komen overzichtelijk voorbij, maar uiteraard blikken wij in deze nieuwe Cijfers die Spreken ook vooruit.

Cijfers die Spreken 2017 is nu online, en hier op te vragen!

In de aanloop naar 2017 vonden er veel politieke discussies plaats, waarbij het onderwerp fosfaatrechten en fosfaatreductie in de melkveehouderij duidelijk de boventoon voerde. Dit heeft geleid tot het fosfaatreductieplan, dat in 2017 moet worden uitgevoerd. Voor de sector en de individuele melkveehouder brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. De individuele melkveehouder zal er vooral alert op moeten zijn dat hij zijn liquiditeit op peil houdt richting 2018, vanwege de invoering van de fosfaatrechten in dat jaar. Van daaruit kan een doorkijk naar de toekomst gemaakt worden. Goed inzicht in het rentabiliteitsperspectief is de basis voor het vormen van een juiste strategie!

Cijfers onder de loep

Melkveehouders zijn er in 2016 in geslaagd om hun kostprijs te verlagen, maar zullen ook in 2017 hun cijfers onder de loep moeten nemen. Daarbij horen vragen als: waar voeg ik in mijn bedrijf waarde toe? Zit dat in ruwvoer, jongvee én melkvee of moet ik bepaalde processen nog verder optimaliseren? Jongvee laten opfokken door derden is regelmatig goedkoper dan het jongvee zelf opfokken. En hoe aantrekkelijk is nu eigenlijk een ‘marginale koe’ – de extra koe bij een bepaalde bedrijfsopzet? De ontwikkeling van de melkprijs is hierbij een continu punt van aandacht, als belangrijke basis voor het gezinsinkomen. In deze nieuwe editie van Cijfers die Spreken bieden onze vakspecialisten melkveehouders opnieuw informatie en handvatten die zij nodig hebben om sterker in hun bedrijf te staan. Met als doel: een volwaardig gezinsinkomen en continuïteit van het bedrijf.

Dit en meer lees je in deze nieuwe editie. Hier kun je terecht om een exemplaar aan te vragen of te downloaden.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans