Banner

Btw-teruggave zonnepanelen met terugwerkende kracht mogelijk

9 april 2018 | Door:  Jasper Gorter

Zeer recent is door staatssecretaris Snel van Financiën een belangrijk besluit genomen over de btw-teruggave bij investeringen in zonnepanelen. Hieruit blijkt dat btw-teruggave – onder voorwaarden – toch mogelijk is als is geïnvesteerd in de zonnepanelen vóór 20 juni 2013. Bij investeringen in zonnepanelen vanaf 20 juni 2013 was dat altijd al mogelijk. Tot voor kort wilde de Belastingdienst aan teruggave bij investeringen voor 20 juni 2013 niet meewerken. Daar komt nu verandering in.

Achtergrond besluit

Het besluit van de staatssecretaris volgt op een arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017. Dit arrest ging onder andere over de mogelijkheden om een btw-teruggave bij investeringen in zonnepanelen vóór 20 juni 2013. Daarover hebben wij eerder gepubliceerd, klik hier.

Staatssecretaris Snel heeft vervolgens de tijd genomen om zijn zienswijze te bepalen en heeft nu besloten dat onder voorwaarden teruggave van btw mogelijk is, ook al is geïnvesteerd in zonnepanelen vóór 20 juni 2013 (en dus ook in 2012 en eerdere jaren).

Wat als u geïnvesteerd hebt in zonnepanelen vóór 20 juni 2013

Investeren vóór 20 juni 2013 en niet eerder aangemeld als btw-ondernemer
Als u als particulier zonnepanelen hebt aangeschaft en u zich nog niet als ondernemer voor de btw bij de Belastingdienst hebt geregistreerd, dan kunt u zich alsnog aanmelden bij de Belastingdienst en om uitreiking van een aangifte verzoeken. Dit geldt ook als de zonnepanelen vóór 20 juni 2013 of in een eerder jaar zijn aangeschaft.

Investeren vóór 20 juni 2013 en pas op een latere datum aangemeld als btw-ondernemer
Als u al wel als ondernemer voor de btw bent geregistreerd, maar met een ingangsdatum ná het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen (bijvoorbeeld omdat u vanaf een later moment als zzp’er bent begonnen) en de Belastingdienst u dus nog niet eerder uitgenodigd heeft om aangifte te doen voor het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt aangeschaft, kunt u (opnieuw/alsnog) om uitreiking van een aangifte vragen voor dit tijdvak.

Investeren vóór 20 juni 2013 en registratie als btw-ondernemer is afgewezen
Als u zich wel als ondernemer voor de btw hebt geprobeerd te registeren en dit is afgewezen maar er loopt nog een bezwaar- of beroepsprocedure, dan zal de inspecteur het teruggaveverzoek alsnog honoreren.
Hebt u echter geen bezwaar en/of beroep aangetekend tegen de afwijzing, dan hebt u op dit moment geen mogelijkheden meer om alsnog een teruggave te krijgen.

U was op het moment van investeren in zonnepanelen al btw-ondernemer
Als u in de aangifte btw over het tijdvak van het investeren in zonnepanelen het btw-bedrag van de zonnepanelen niet hebt meegenomen, dan kunt u geen teruggave meer krijgen, tenzij er nog bezwaar en/of beroep loopt tegen deze aangifte btw.

Dit is anders als de investering in zonnepanelen is gedaan op of na 20 juni 2013. U kunt dan door middel van ambtshalve vermindering nog tot het einde van 2018 om een teruggave. Het is overigens de vraag of dit aantrekkelijk is. Omdat u waarschijnlijk geen gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling vanwege uw andere activiteiten, moet u tot in lengte van jaren het forfait vanwege levering aan het net afdragen aan de Belastingdienst.

Investeringen ná 19 juni 2013

Als u de zonnepanelen ná 19 juni 2013 hebt aangeschaft en u hebt zich nog niet aangemeld als btw-ondernemer voor een verzoek om teruggaaf van de aanschaf-btw of u hebt wel aangifte gedaan maar geen teruggaaf gevraagd voor de BTW op de aanschaf van uw zonnepanelen, dan kunt u alsnog verzoeken om uitreiking van een aangifte of een suppletie indienen voor het aangiftetijdvak van aanschaf van de zonnepanelen. In dat geval gelden de normale regels van teruggaaf van btw en van het beleid van ambtshalve vermindering.

Laat Alfa het regelen

Wilt u de teruggaaf niet zelf aanvragen bij de Belastingdienst, dan kunnen wij u gemakkelijk en efficiënt helpen door u dit uit handen te nemen.
Ga daarvoor naar alfa-zonnepanelen.nl, en kies voor ‘laat ons alles regelen’. Wel is dit enkel van toepassing voor investeerders die zelf, dus op eigen naam, nog géén ondernemer voor de btw zijn, zoals dga’s, vennoten van een vof en particulieren.

Lees het recente nieuws over BTW of bekijk de dienstverlening op het gebied van BTW-advies.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal/juridisch

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper