Banner

Btw-teruggaaf op vee blijkt terecht!

24 juni 2019 | Door:  Harm-Jan de Boer

Een veehouder verzocht de Belastingdienst om bij de overgang naar de btw-regeling de btw op de opfokkosten voor jong- en melkvee terug te mogen ontvangen. De Hoge Raad heeft recent positief beslist op dat verzoek. Goed nieuws voor de sector en misschien ook wel voor jou.

De veehouder had in 2013 geopteerd voor de btw-regeling. Hij claimde teruggaaf (herziening) van de btw op eerdere investeringen in zijn zelf opgefokte gebruiksvee (jong- en melkvee). Aanvankelijk reageerde de Belastingdienst negatief op het teruggaafverzoek. Ook door het Gerechtshof en de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad werd de veehouder in het ongelijk gesteld. Maar met het arrest van de Hoge Raad trekt de veehouder uiteindelijk toch aan het langste eind!

Goed nieuws voor de veehouder die recent de btw is ingegaan

Heb je als veehouder de afgelopen vijf jaar geopteerd? Of ben je per 1 januari 2018 (einde landbouwregeling) verplicht de btw-regeling ingegaan? Dan is het arrest goed nieuws. Het is vooral goed nieuws als je de herzienings-btw op je vee hebt geclaimd en terugontvangen. De Belastingdienst kan daar nu niet meer op terugkomen.

Actie?

Als je geen herzienings-btw hebt terugontvangen, dan kan het zinvol zijn een dergelijk verzoek alsnog te doen. Dat kunnen wij natuurlijk ook voor je doen.  

Belang

Het belang kan variëren van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s per bedrijf. De omvang hangt af van het aantal stuks jong- en/of melkvee dat bij aanvang van de btw-regeling aanwezig is op je bedrijf.

Alleen jong- en melkvee?

De uitspraak heeft niet alleen gevolgen voor melkveehouders. Ook varkenshouders (fokzeugen) en fruittelers (boomopstanden) kunnen profiteren. Het arrest gaat volgens ons zelfs zo ver dat ook recht op herziening van de btw op stalverbouwingen zou moeten bestaan.

Ten slotte

Als je vragen hebt over dit onderwerp of misschien nog actie moet ondernemen, neem dan contact met ons op. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Lees het recente nieuws over btw-advies of bekijk onze dienstverlening.

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan