Banner

Brexit en personeelszaken

5 januari 2021 | Door:  Niels Woudstra

Nu het terugtrekkingsakkoord van de Brexit per 31 december 2020 is afgelopen en er een nieuw akkoord wordt uitgewerkt, is het van belang om de arbeidsrelaties tussen Engeland en Nederland te beoordelen.

Belangrijk voor iedereen

Voor alle Nederlanders die naar Engeland gaan, dan hebben ze per 1 oktober 2021 een paspoort nodig in plaats van een ID-kaart. Dus ook de Nederlandse arbeider die naar Engeland gaat. Er is overigens geen verblijfsvisum nodig indien het verblijf korter is dan 6 maanden. Het Nederlandse rijbewijs is ook geldig bij kort verblijf.

Belangrijk voor arbeiders en haar werkgevers

Voor arbeiders in het bijzonder geldt dat je – naast de gebruikelijke verblijfsregels – ook nog te maken hebt met regels rondom wel of niet toegestane arbeid in Engeland, of van Engelse arbeiders in Nederland. We kennen twee varianten: Detachering, waarbij een werkgever uit Engeland zijn personeelslid naar Nederland stuurt (of andersom) om daar tijdelijk arbeid te verrichten op een bepaalde specifieke klus of dienst. Bij detachering is de A1 (detacherings)verklaring nog geldig indien afgegeven vóór 1 januari 2021. Wel moet de detachering gebaseerd zijn op de nieuwe voorwaarden van ‘vrij verkeer van diensten’. Dit laatste moet dus opnieuw beoordeeld worden, ook in lopende gevallen. De tweede variant is dat een Engelse werkgever een Nederlandse arbeider aantrekt om in Engeland te komen werken, of andersom.

Wijziging voor alle nieuwe gevallen per 1 januari 2021

De detacheringsregel is niet meer toepasbaar. Arbeiders moeten van het werkland toestemming krijgen om er te mogen werken. Nederland zal dit volgens de Europese (en Nederlandse) regels blijven toetsen alsof er een arbeider komt van ‘buiten Europa’: Britse grensarbeiders die al in Nederland verbleven vóór 2021 (overgangsrecht TA) moeten een toestemmingsdocument aanvragen bij IND tbv arbeid en tijdelijk verblijf in Nederland (uiterlijk tot 1 juli 2021). Bij nieuwe situaties per 1 januari 2021 zullen nieuw ingekomen Engelse arbeiders (vooralsnog) een tewerkstellingsvergunning  (en verblijfsvergunning) moeten aanvragen. (Op dit punt wordt nog nader onderhandeld, dus dit kan nog wijzigen). Hoe Engeland dit gaat beoordelen en toestaan, is nog even de vraag. Omdat dit één van de belangrijkste principiële punten was waarom Engeland de Brexit wilde, ligt voor de hand dat Engeland veel buitenlandse arbeiders zal weren.

Ook de verzekeringspositie van sociale zekerheid zal per direct wijzigen door intrekking op de EU/EER verordening 883/2004. Dit verandert niet indien de huidige situatie al bestond vóór 1 januari 2021. De verzekeringspositie van sociale zekerheid verandert wel indien er een nieuwe situatie is vanaf 1 januari 2021. In de basisregels geldt dat een arbeider (en/of zijn werkgever) premieplichtig en verzekerd is in het werkland. Denk daarbij aan de AOW en WLZ, maar bijvoorbeeld ook de kinderbijslag. Daarmee wordt ook de zorgverzekering bedoelt. De EHIC (European Health Insurance Card) geldt daarmee niet meer in Engeland als jij of jouw werknemer vanaf 1 januari 2021 binnen komt. Voor reguliere medische zorg dien je dan een lokale zorgverzekering te hebben afgesloten (alsmede verzekeringsplichtig en daarmee premieplichtig te zijn voor de landelijke zorgverzekeringswet).

Verder kan het gevolgen hebben op de spelregels van het arbeidsrecht, waarmee ook zaken als Wet minimumloon en vakantiebijslag, cao’s, verplichte toetreding pensioenfondsen, arbo en/of deelneming tot (Europese) ondernemingsraden worden bedoeld.

Jouw arbeidsrelaties laten checken door Alfa

Ben je op één of andere manier betrokken bij arbeidsrelaties tussen Nederland en Engeland? Dan doe je er verstandig aan om dit te onderzoeken op grond van de nieuwe regels.

Niels Woudstra

Niels Woudstra

Senior Personeelsadviseur

088 2532265 | nwoudstra@alfa.nl


Meer over Niels