Banner

Betalingstermijnen van meer dan 60 dagen; een absolute NO-GO!

6 augustus 2018 | Door:  Erna Hertog-Visser

Lange betaaltermijnen, onvoorspelbare kasstromen en de daaraan verbonden onzekerheid tegengaan, dat is het doel van de ‘Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen’. Na een overgangstermijn van een jaar is deze wet sinds 1 juli 2018 ook van toepassing op overeenkomsten die al langere tijd bestaan.

Wat houdt de wet in?

Op grond van deze wet mogen grote ondernemingen met MKB-ondernemingen en ZZP’ers geen betaaltermijnen overeenkomen die langer zijn dan 60 dagen, wanneer deze MKB-onderneming of ZZP’ers als leverancier of dienstverlener optreden.

Voor wie geldt de wet?

Een onderneming wordt aangemerkt als een ‘grote onderneming’ als deze aan minimaal twee van de drie onderstaande vereisten voldoet:

Als een onderneming aan geen of slechts één van de bovenstaande vereisten voldoet, dan wordt deze gekwalificeerd als een MKB-onderneming of als een ZZP’er.

Sanctie?

Mocht een grote onderneming toch vasthouden aan een betaaltermijn van langer dan 60 dagen, dan is deze betaaltermijn nietig. Deze nietigheid werkt terug tot het moment van het inwerkingtreden van de wet (1 juli 2017). Dit betekent dat de overeengekomen betaaltermijn van de grote onderneming niet geldt in de verhouding tussen de contractspartijen en deze partijen terugvallen op de wettelijke termijn van 30 dagen.

Voorbeeld:
Een grote onderneming heeft op 31 augustus 2017 een factuur ontvangen en deze factuur op 1 december 2017 betaald. Tussen partijen is een betaaltermijn van 90 dagen overeengekomen. Deze betaaltermijn is nietig, zodat de grote onderneming uiterlijk op 30 september 2017 had moeten betalen. Deze grote onderneming is over de periode 1 oktober 2017 tot en met 1 december 2017 dan ook de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd. De wettelijke handelsrente bedraagt op dit moment 8%.

Advies

  1. MKB-ondernemingen en ZZP’ers: accepteer geen betalingstermijnen van langer dan 60 dagen.
  2. Mocht in een overeenkomst met een grote onderneming een betalingstermijn langer dan 60 dagen zijn overeengekomen en wordt de declaratie niet binnen 30 dagen betaald, dan kunt u vanaf de 31e dag de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW in rekening brengen. Voor het berekenen van de rente verwijzen wij u naar www.wettelijkerente.nl.  
  3. Wij zijn ons ervan bewust dat een handelsrelatie veelal voor een langere tijd wordt aangegaan en een langere betalingstermijn of een te late betaling om die reden wordt geaccepteerd. Een rentevordering kan binnen de grenzen van de wet echter ook op een later moment worden ingesteld. Bijvoorbeeld nadat een handelsrelatie tot een einde is gekomen. Voor dat geval willen wij u erop wijzen dat een rentevordering in beginsel na verloop van 5 jaar verjaart.

Heeft u vragen? De juristen van Alfa kijken graag met u mee! Met ruim 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Lees meer over onze dienst MKB Bedrijfsadvies

Erna Hertog-Visser

Erna Hertog-Visser

Juridisch adviseur

088 2532941 | ehertog@alfa.nl


Meer over Erna