Banner

Beleidsregel fosfaatrechten jongvee

6 augustus 2018 | Door:  Hans de Bie

In de Kamerbrief van 29 maart 2018 heeft minister Schouten een beleidsregel voor jongvee van vleesvee en een vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij voorgesteld. De beleidsregel is op 19 juli 2018 gepubliceerd.

In de beleidsregel is opgenomen dat voor jongvee dat gehouden wordt buiten de melkveehouderij alleen fosfaatrechten nodig zijn als het jongvee bestemd is om zoogkoe te worden. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen gehouden wordt voor de productie van vlees (en niet voor het krijgen van een kalf) zijn geen fosfaatrechten nodig.

Benodigde fosfaatrechten

Voor de volgende categorieën heb je fosfaatrechten nodig:

Melk- en kalfkoeien: koeien die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met inbegrip van koeien die drooggezet zijn en koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (cat. 100).

Onder jongvee (cat. 101 en 102) vallen de volgende dieren:

Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen gehouden wordt voor de productie van vlees ( en niet voor het krijgen van een kalf) zijn geen fosfaatrechten nodig.  Landbouwers moeten dit in hun eigen bedrijfsadministratie aannemelijk maken. De NVWA controleert dit op basis van de feitelijke situatie.

Een landbouwer die fosfaatrechten toegekend heeft gekregen voor jongvee dat hij alleen houdt voor de vleesproductie (en niet voor het krijgen van een kalf) , moet er  rekening mee houden dat zijn eerdere toekenning  opnieuw beoordeelt en zo nodig herzien wordt.

Vrijstelling voor zoogkoeienhouders

Ben je zoogkoeienhouder? RVO verwacht dat er een vrijstelling komt. De vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders kan RVO pas openstellen als de procedure hiervoor is afgerond met de Europese Commissie. Dit wordt in oktober 2018 verwacht en vanaf dat moment kan je dus ook aanmelden. RVO geeft aan dat je wel vóór 1 november 2018 aan moet melden.

Zorg voor een goed overzicht van je benodigde fosfaatrechten zodat je met je met je fosfaatplanning goed uit komt. De bedrijfskundigen van Alfa kunnen je hierbij goed ondersteunen. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans