Banner

Belastingdruk Box 3 te hoog, maar Hoge Raad geeft geen oplossing

19 juni 2019 | Door:  Arne de Beer

Een verondersteld rendement van 4 procent op vermogen is niet reëel. Dit concludeert de Hoge Raad in een arrest van vrijdag 14 juni 2019 over de jaren 2013 en 2014. Dat lijkt een overwinning, maar de uitspraak levert geen resultaat op voor de bezwaarschriften tegen box 3. Beleggers moeten individueel aantonen dat de belastingdruk in hun geval buitensporig hoog is.

Massaal bezwaar

Tegen de heffing over box 3 (spaargeld en beleggingen) is al jaren verzet. Het box 3-systeem gaat uit van een rendement zonder (grote) beleggingsrisico’s van 4%. Het veronderstelde 4%-rendement is al uit 2001, toen de rente veel hoger was dan nu. De Hoge Raad bevestigt in het arrest over de massaalbezwaarprocedures box 3 dat een 4%-rendement zonder beleggingsrisico’s in 2013 en 2014 niet haalbaar was.

Box 3-heffing niet van tafel

Het helpt de belastingbetaler maar weinig. Ook al vindt de Hoge Raad een verondersteld rendement van 4% niet reëel, het levert niets op voor de ingediende bezwaarschriften. Over het box 3-stelsel zelf wil de Hoge Raad niet beslissen, dat is het werk van de wetgever. Individuele argumenten tegen de box 3-belasting waren geen onderdeel van de procedure. Hier zit nog een aandachtspunt en mogelijk een kans, zie hierna.

Bezwaar wel individueel mogelijk bij buitensporig zware last

Wel kan je als individuele belastingbetaler door de box 3-belasting te maken hebben met een buitensporig zware last. De box 3-aanslag is dan in strijd met het Europese verdrag (ongestoord genot van eigendom) en moet dan worden verminderd. Volgens de Hoge Raad moet je hiervoor kijken naar de hele financiële positie van jou als belastingbetaler, waaronder ook je andere inkomen. Uit het arrest is ook op te maken wanneer er sprake is van een buitensporig zware last. Dat is als de heffing van 1,2% over het vermogen hoger is dan het door jou behaalde (nominale) beleggingsrendement.

Box 3 -aanslagen vervolgjaren

De arresten gaan over de jaren 2013 en 2014. Wij verwachten dat de uitkomst ook geldt voor de aanslagen tot en met 2016. Sinds 2017 is het box 3-stelsel veranderd. Bij kleinere vermogens is meer aansluiting gezocht bij actuele spaarrentes. Voor grotere vermogens is de belastingdruk juist toegenomen op basis van een hoger verondersteld rendement. Over deze jaren lopen nog massaalbezwaarprocedures, waarover de Hoge Raad nog moet beslissen. Het is nu afwachten hoe deze zullen uitpakken.

Hoe nu verder?

Het massaalbezwaar tegen box 3 levert je geen teruggaaf op. Dat is nu duidelijk voor de belastingjaren tot en met 2016. Wel kan een individueel bezwaar zin hebben, als je in een jaar meer box 3-belasting betaalt dan je aan rendement hebt behaald. Er is dan werk aan de winkel, meeliften op bezwaren van anderen is er niet bij. Of bezwaar en beroep in jouw situatie zinvol is, hangt daarmee af van het financiële belang dat je erbij hebt.

We verwachten dat de Belastingdienst binnenkort duidelijk maakt hoe zij de bezwaarschriften zullen afwikkelen. Dan komen we over dit onderwerp bij je terug.

Heb je ondertussen al vragen over de Box 3-heffing en mogelijkheid van individueel bezwaar? Neem dan gerust contact met ons op.   

Zie ook ons eerdere artikel (geschreven vóór het arrest van de Hoge Raad)

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531007 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne