Banner

Bedrijfsovername: let op eventuele change of control-clausules

24 juni 2022 | Door:  Wilco Dokman

Een change of control-clausule is een bepaling die geregeld in een overeenkomst wordt opgenomen. In dit artikel licht ik toe wat een change of control­-clausule is en waarom dit in de praktijk van bedrijfsovernames van belang is. Ook is, ter illustratie van de materie, een voorbeeld opgenomen. Tot slot wijs ik kort op de meerwaarde van de juristen van Alfa Consultants wanneer een bedrijfsovername aan de orde is.

Wat is een change of control-clausule?

Een zogeheten change of control- clausule (wijziging in de controle of zeggenschap) bepaalt dat een contractspartij gerechtigd is de gesloten overeenkomst eenzijdig te beëindigen of om de voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen (opeisbaarheid van rechten) indien de controle of zeggenschap over de onderneming van de andere contractspartij wijzigt. De controle of zeggenschap wijzigt bijvoorbeeld indien een achterliggende aandeelhouder zijn aandelen verkoopt of omdat de samenstelling van het zittende bestuur wijzigt. Zo kan, als de nieuw toetredende partij bijvoorbeeld een concurrent is, met een change of control-bepaling de overeenkomst desgewenst worden opgezegd. Of is een change of control-clausule belangrijk in geval van een overname, wanneer beëindiging van de overeenkomst zou leiden tot een daling van de aandeelwaarde.

Over het algemeen wordt een change of control-clausule opgenomen in een overeenkomst waarbij niet de vennootschap, maar de bestuurder van de vennootschap, belangrijk is. Juist tussen de bestuurders áchter de contracterende vennootschappen is vaak sprake van een bepaalde vertrouwensband. Als een van deze natuurlijk personen vertrekt, is het maar de vraag of de andere partij de contractuele relatie wenst voort te zetten.

Waarom is een change of control-clausule belangrijk bij bedrijfsovername?

Indien een onderneming wordt overgenomen, is het onder meer van belang te onderzoeken welke overeenkomsten er worden overgenomen. Veelal vertegenwoordigen de over te nemen overeenkomsten namelijk een bepaalde (hoge) geldelijke waarde of zijn deze overeenkomsten van essentieel belang voor de continuïteit van de over te nemen onderneming . De overnemende partij kan er zonder nader onderzoek echter niet klakkeloos vanuit gaan dat de overeenkomsten worden voortgezet. Als een overeenkomst een change of control-clausule bevat, kan het zijn dat de overeenkomst eenzijdig wordt opgezegd en daarmee gaat het waardevolle contract voor de overnemer verloren. Om die reden is het een belangrijk onderdeel van het due diligence-onderzoek (boekenonderzoek).

Voorbeeld

Om de materie te verduidelijken, geef ik een voorbeeld. Stel dat zich een situatie voordoet waarbij een besloten vennootschap (‘Koper’) 100 % van de aandelen koopt van een andere besloten vennootschap (‘Target’). Voorafgaand aan deze aandelenoverdracht had de Target al een jarenlange contractuele relatie met Bedrijf X voor het leveren van bepaalde producten. De aandelenoverdracht zorgt niet voor een wijziging in de partijen bij deze overeenkomst. De Target is en blijft contractant, dus dat betekent dat de overeenkomst in principe gewoon blijft zoals deze was. Een wijziging in de zeggenschap heeft dus in beginsel geen impact op de bestaande overeenkomst. Echter, in de onderliggende overeenkomst kán een change of control-clausule zijn opgenomen. Deze clausule bepaalt over het algemeen dat indien de bestuurder van of de aandeelhouder achter de contracterende vennootschap wijzigt (in dit voorbeeld de Target), de andere contractspartij gerechtigd is de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

In dit voorbeeld leidt een dergelijke clausule tot de situatie dat de leverancier de jarenlang bestaande en voor de Target waardevolle overeenkomst eenzijdig kan opzeggen. De Koper moet dan op zoek naar een nieuwe partij. Een veelal onwenselijke situatie voor de Koper.

De juristen van Alfa Consultants

De juristen van Alfa Consultants worden zeer regelmatig ingeschakeld door een potentiële overnemer om een zogeheten due diligence-onderzoek uit te voeren. Onderdeel van een due diligence-onderzoek is om de contractuele gevolgen van de bedrijfsovername in kaart te brengen. Ook eventuele change of control­­-clausules komen bij zo’n due diligence-onderzoek aan het licht. De mogelijke gevolgen daarvan worden dan met de potentiële overnemer besproken. Hiermee wordt voorkomen dat de potentiële overnemer na een succesvolle bedrijfsovername geconfronteerd wordt met onverwachte en ongewenste eenzijdige contractsopzeggingen.

Wil je weten wat Alfa Consultants voor jou kan betekenen bij een toekomstige bedrijfsovername ? Of moet jouw bedrijf gewaardeerd worden? Neem dan gerust contact op met een van onze professionals.

Wil jij je bedrijf verkopen? Denk aan deze 10 stappen!

Bekijk ons whitepaper met 10 stappen om je bedrijf verkoopklaar te maken!

Wilco Dokman

Wilco Dokman

Adjunct-directeur

088 2533223 | wdokman@alfa.nl


Meer over Wilco