Banner

Automatisering in Transport en Logistiek (deel 1)

29 maart 2018

De ontwikkelingen op het gebied van automatisering en digitalisering in de logistieke sector gingen in de crisistijd gewoon door. Echter qua afzet van producten was die periode voor veel aanbieders van TMS-, WMS- en FMS-systemen niet bijzonder succesvol te noemen. Transportbedrijven automatiseerden wel, maar met de hand dichtbij de knip. Ook de noodzaak óm te automatiseren ontbrak nog bij een groot deel van de bedrijven.

De economische situatie laat het voor veel transportbedrijven gelukkig weer toe om te automatiseren. Maar automatiseren om het automatiseren is natuurlijk niet de oplossing. Zie jij door de bomen (lees; de verscheidenheid aan producten) het bos (lees; de juiste keuzes) nog? Wil je papierloos gaan werken en zie je allerlei initiatieven ontstaan, maar weet je niet waar je moet beginnen? Lees dan snel verder.

Robotisering, 3d-printing, platooning en kunstmatige intelligentie gaan het mondiale speelveld in de logistiek drastisch veranderen de komende tijd. Misschien nu nog een ver-van-ons-bed-show, maar ook dichterbij in en om het bedrijf volgen de ontwikkelingen zich in rap tempo op.

Te veel voor één artikel

Omdat het niet te doen is om álle ontwikkelingen op het gebied van automatisering in één artikel te beschrijven, focussen we ons in dit eerste artikel (in een reeks van twee) op een aantal trends en ontwikkelingen waar jij als transportondernemer dit jaar mee te maken krijgt, of nu al in meer of mindere mate mee te maken hebt.

Topsector Logistiek

Het is inmiddels 8 jaar geleden dat het toenmalige kabinet startte met het topsectorenbeleid in Nederland. De sector transport & logistiek is toen benoemd als topsector. Een van de acties vanuit de Topsector Logistiek is het NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform). Dit platform heeft als doel informatie-uitwisseling in de sector te optimaliseren en informatie efficiënt te (her)gebruiken. Dit is natuurlijk een brede doelstelling. Gelukkig is de sector destijds gestart om deze doelstelling wat concreter te maken met onderstaande programma’s.

Papierloos Transport

TLN is gestart met het programma ‘papierloos transport’, hieronder valt de elektronische transportopdracht en -factuur. Samen met de digitale vrachtbrief (ofwel E-CMR van Transfollow) kan dit een grote besparing van papier voor jouw bedrijf opleveren. Een groot bijkomend voordeel is dat bijvoorbeeld lastige ordernummers nog maar een keer hoeven worden opgeschreven en vervolgens automatisch worden hergebruikt in andere documenten. Dit verkleint de kans op fouten in de facturatie en doordat de getekende vrachtbrief direct in je facturatiesysteem komt, ben je in staat sneller te factureren en zullen de betalingstermijnen korter worden.

Talking Logistics

‘Wat als het verkeer het verkeer regelt’, met die slogan wil de overheid samen met het bedrijfsleven in een partnership het verkeer in Nederland beter organiseren.
Dit zal in 2018 nog niet heel tastbaar zijn voor het gemiddelde transportbedrijf in Nederland, maar is interessant genoeg om hier te noemen. Het doel van dit project is namelijk om alle verkeersdeelnemers informatiediensten te leveren die zorgen voor een betere doorstroming. Gecombineerde datasets van o.a. gps-posities van telefoons, voertuigen en nog veel meer relevante data moeten zorgen dat de filedruk in Nederland straks daadwerkelijk vermindert. Alfa houdt dit nauwlettend in de gaten, mochten hier bijvoorbeeld op termijn subsidiemogelijkheden ontstaan voor klanten.

Voorwaarden

Alle bovengenoemde initiatieven zijn bijzonder interessant en ambitieus. Het is van belang dat het vooral werkbaar moet blijven voor bedrijven. Dit kan alleen op het moment dat er duidelijke afspraken en voorwaarden zijn beschreven. Wat je als ondernemer niet wilt, is dat er allerlei verschillende systemen met dure koppelingen moeten worden aangeschaft. Hieronder zetten we kort de verschillende initiatieven uiteen die ervoor gaan zorgen dat systemen mét elkaar werken in plaats van tegen elkaar.

OTM

Het OTM (Open Trip Model) kan nog het best worden vergeleken met een logistiek woordenboek. Dit model zorgt ervoor dat systemen logistieke data op eenzelfde manier interpreteren en is ‘open source’. Dit betekent dat iedereen de code (gratis) kan gebruiken. Simacan is de bedenker van dit model en heeft het, om ervoor te zorgen dat de gehele logistieke sector ervan kan profiteren, overgedragen aan SUTC (Stichting Uniforme Transportcode). Zij beheren en onderhouden dit model voor de sector.

iShare

Data hebben is één ding, maar data delen zorgt ervoor dat de sector en jij als logistieke ondernemer vooruit komen. Uiteraard wil je wel dat dit veilig gebeurt en met partijen die je vertrouwt. iShare is een afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Het doel van iShare is om het voor bedrijven makkelijker te maken data vertrouwd te delen met (on)bekende partijen. Dit kunnen zowel bedrijven als overheden zijn. Het uitgangspunt is dat organisaties zelf in control zijn óf zij data delen en zo ja, met wie ze hun data willen delen.

Transfollow

Transfollow is de projectorganisatie achter de digitale vrachtbrief (E-CMR). Transfollow is gestart onder de vlag van Beurtvaartadres. Beurtvaartadres heeft verschillende aandeelhouders (TLN, Evofenedex en het Nederlands Binnenvaartbureau) en heeft als doel om logistieke processen te optimaliseren.
In 2017 heeft Beurtvaartadres Transfollow van de hand gedaan aan de IRU (International Roadtransport Union). De E-CMR is de juridisch goedgekeurde opvolger van de huidige AVC- en CMR-vrachtbrief en is misschien nog wel het snelst toepasbare initiatief voor 2018. In februari 2018 is deze vrachtbrief namelijk legaal te gebruiken in de Benelux.
Transfollow wordt door de meeste TMS- en FMS-leveranciers aangeboden en kan een transportbedrijf veel geld besparen en processen doen laten versnellen. Echter, er is wel een kanttekening. De verlader moet ook overtuigd zijn van het nut van de E-CMR. Heb jij je klant al eens verteld over het gezamenlijke voordeel wanneer je gebruik maakt van de nieuwe vrachtbrief?

Rol van Alfa

Wij zien helaas nog vaak dat transportbedrijven te maken hebben met lange betalingstermijnen. Daarnaast zien we in verhouding nog veel complexe processen op planningsafdelingen met hoge kantoorkosten tot gevolg. Soms zie je simpelweg door de bomen het bos niet meer of wil je jouw ideeën en/of zorgen eens bespreken met iemand die hier neutraal in staat.  Wil je eens met ons brainstormen om te kijken óf en zo ja, wat er misschien anders kan in jouw bedrijf? Bel ons of stuur ons een bericht via e-mail!