Banner

Arbodienstverlening agrarische sector

26 juli 2018 | Door:  Marion Hooijmaijers

Als werkgever zorg je voor de veiligheid en de gezondheid van jouw werknemers. Je let daarom op hun arbeidsomstandigheden. Per juli vorig jaar heeft de wetgever nieuwe regels opgesteld voor een goed arbobeleid.

Die liggen vast in de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet genoemd. De impact van de vernieuwing is behoorlijk. Tot 1 juli 2018 heb je de tijd om jouw arbobeleid op orde te krijgen.

Basiscontract met arbodienstverlener

De nieuwe Arbowet vraagt van jou dat je een contract met een arbodienstverlener afsluit. Dat kan een arbodienst zijn, maar ook een geregistreerde bedrijfsarts. Het basiscontract moet aan een aantal wettelijke minimumeisen voldoen. Zo krijgt de arbodienstverlener een prominentere rol. Hij is betrokken bij de verzuimbegeleiding, biedt een (periodiek) arbeidsdeskundig onderzoek aan en voert hij eventuele aanstellingskeuringen uit. Ook toetst de arbodienstverlener uw risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Nieuw is dat de arbo-dienst of bedrijfsarts voorziet in een preventief spreekuur of second opinion.

Inschakelen van Stigas

Veel arbodiensten leveren hun diensten op basis van (onder andere) een vast tarief per medewerker. Omdat jouw branche zich kenmerkt door de inzet van veel tijdelijke krachten, kan het afsluiten van een arbocontract een kostbare oplossing zijn. Daarom attenderen wij je op de arbodienstverlening van Stigas. Stigas is een gecertificeerde arbodienst die actief is in de agrarische sector en rekening houdt met de personeelssamenstelling die veel werkgevers in de branche kennen. Bovendien voldoe jij als werkgever aan alle wettelijke verplichtingen als je Stigas inschakelt.

De arbodienstverlener voor de agrarische sector biedt –mede naar aanleiding van contacten met Alfa– voor een drietal situaties pakketten aan:

Situatie 1 | Werkgevers met uitsluitend seizoenswerkers

Voor ondernemers die geen vast personeel hebben, maar uitsluitend seizoenswerkers inschakelen (denk aan piekar-beid), is er het ‘Arbopakket seizoenswerkers voor zelfstandigen’. Dit is een basiscontract inclusief RI&E-toetsing. De kosten van dit pakket –dat voor een periode van vier jaar wordt afgesloten– bedragen € 250 per jaar voor bij werkgeversorganisaties aangesloten werkgevers en € 300 per jaar voor niet aangesloten werkgevers.

Situatie 2 | Zelfstandigen die uitsluitend derden inschakelen

Daarnaast zijn er twee pakketten voor ondernemers die geen eigen personeel in dienst hebben, maar met derden werken. Denk daarbij aan familieleden, uitzendkrachten, pay-rollmedewerkers of zelfstandigen zonder personeel. Indien er een erkende RI&E voor de branche is, kun je gebruik maken van een zelfstandigenpakket inclusieve digitale RI&E voor een bedrag van € 49 per jaar. Is er geen branche-RI&E, dan is er een vergelijkbaar zelfstandigenpakket inclusief toetsing van uw eigen RI&E voor € 140 per jaar.

Situatie 3 | Werkgevers met vaste medewerkers en scholieren

Voor werkgevers die vast personeel in dienst hebben en daarnaast scholieren inschakelen, start Stigas een pilot voor agrarische klanten van Alfa. Het gaat daarbij om werkgevers die voor de vaste krachten een volledig verzuimpakket bij SAZAS afnemen. Scholieren vallen niet verplicht onder dit pakket. Daarom kunnen werkgevers normaliter geen aanspraak maken op ziekteverzuimbegeleiding op basis van het arbocontract (behalve op expliciet verzoek en op basis van nacalculatie). In de pilot van Stigas vallen niet aangemelde scho-lieren (maar ook piekarbeiders) kosteloos onder de dekking van het Stigas-arbocontract. De pilot wordt in het komende halfjaar geëvalueerd. Stigas neemt naar aanleiding daarvan een beslissing over het al dan niet voortzetten van dit pakket.

Situatie 4 | Werkgevers met uitsluitend scholieren

Tot slot is er nog de situatie van werkgevers die geen vast personeel in dienst hebben, maar uitsluitend scholieren voor zich laten werken die niet verplicht onder de verzekering van SAZAS vallen. Hiervoor wordt gewerkt aan een oplossing. De verwachting is dat Stigas voor deze groep werkgevers met een pakket komt dat vergelijkbaar is met dat voor werk-gevers die uitsluitend seizoenswerkers inschakelen (zie situatie 1).

Voorwaarden

Wat betreft de verzuimverzekering bij SAZAS gelden de volgende ‘spelregels’:

Welke actie is nodig?

Indien je nog geen arbocontract hebt, adviseren wij jou sterk om zo spoedig mogelijk te oriënteren op arbodienstverlening en een contract af te sluiten om boetes van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) te voorkomen. Desgewenst kunnen wij je op weg helpen óf jouw contract naast de wettelijke vereisten leggen om te beoordelen of je alles goed geregeld hebt.

Tot slot

Heb je  vragen over de verplichte aansluiting bij een arbodienstverlener? Wil je meer weten over de nieuwe Arbowet? Neem dan gerust contact met op met een adviseur van Salaris en Personeel. Een afspraak is zo gemaakt.

Marion Hooijmaijers

Marion Hooijmaijers

Salarisadviseur

088 2532061 | mhooijmaijers@alfa.nl


Meer over Marion