Banner

Andere rechtsvorm niet van invloed op lage-inkomensvoordeel (LIV)

10 januari 2023 | Door:  Erik Bos

Als je werknemers in dienst hebt met een laag loon, kun je recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV). Een belangrijke voorwaarde voor het LIV is dat de werknemer minstens 1.248 uur per kalenderjaar voor je werkt. De rechter oordeelde onlangs dat een verandering van alleen de rechtsvorm geen invloed heeft op dit urencriterium.

Je hebt recht op het LIV voor werknemers die in 2022, gebaseerd op het wettelijk minimumloon, een gemiddeld uurloon tussen 10,73 euro en 13,43 euro verdienden. Het LIV bedraagt 0,49 euro per uur, met een maximum van 960 euro per werknemer per jaar. Jouw werknemer moet dan wél minimaal 1.248 uur per kalenderjaar voor je werken. Dit laatste vereiste geldt normaliter per werkgever.

Vof wordt BV

In de zaak die onlangs speelde voor de rechtbank Groningen ging een vof over in een bv. De overgang had plaats op 9 april. De inspecteur kende het LIV weliswaar toe, maar slechts voor de periode vanaf 9 april. Dat betekende dat de uren die werknemers gewerkt hadden bij de vof, niet meetelden. In die rechtsvorm werd niet het benodigde aantal van 1.248 uren gehaald. In de bv was dit wél het geval.

Verschillende werkgevers

De rechtbank stelde allereerst vast dat er naar de letter van de wet inderdaad sprake is van twee verschillende werkgevers. De rechtbank stelde echter ook vast dat doel en strekking van de wet er niet toe leiden dat in gevallen als deze, waarbij alleen de rechtsvorm wijzigt, de gewerkte uren in het kader van het LIV niet bij elkaar mogen worden opgeteld. Een belangrijk argument voor de rechter daarbij is dat arbeidsrechtelijk alle rechten en verplichtingen van de werknemer behouden blijven.

Substantiële banen

De eis dat een werknemer in een kalenderjaar minstens 1.248 uur moet hebben gewerkt, is volgens de rechter bedoeld om alleen substantiële banen voor het LIV in aanmerking te laten komen. Ook een onderbreking van de dienstbetrekking bij dezelfde werkgever hoeft immers niet tot verlies van het LIV te leiden. De rechtbank zag dan ook niet in waarom dit wel zo zou zijn als alleen de rechtsvorm gewijzigd wordt en kende het LIV over het volledige aantal uren toe.

Heb je vragen?

Heb je vragen over het LIV of over andere voordelen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein? Wil je weten wat Alfa voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met je contactpersoon van Salaris en Personeel. Een afspraak is zó gemaakt!

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik