Banner

Alfa stopt met automatisch indienen bezwaren box 3

16 juli 2019

Op basis van een arrest van de Hoge Raad op 14 juni 2019, worden de massale bezwaren inzake de box 3-heffing 2013 en 2014 afgewezen. Het arrest maakt ook de kans op een positieve uitspraak in de massaal bezwaarprocedures over de box 3-heffing over 2017 en 2018 kleiner. Wij schatten de kans dermate laag in, dat ervoor is gekozen om te stoppen met het automatisch indienen van bezwaren voor onze klanten.

Automatisch bezwaar

In dit bericht informeerden wij je over de werking van een massaal bezwaarprocedure en over de mogelijkheid om hieraan deel te nemen, door een individueel bezwaar in te dienen tegen jouw aanslag inkomstenbelasting. Voor onze klanten, die een behoorlijk bedrag aan belasting betalen over de voordelen uit hun box 3-vermogen, hebben wij over de aanslagen 2017 en 2018 tot nu toe automatisch bezwaar gemaakt, om te voorkomen dat zij niet kunnen profiteren van de eventuele positieve uitkomsten van het massaal bezwaar.

Uitspraak Hoge Raad 14 juni 2019

Ook voor de box 3-heffingen over de jaren 2013 en 2014 liep een massaal bezwaar procedure. Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in deze procedure arrest gewezen. De Hoge Raad is weliswaar van mening dat een verondersteld rendement van 4% niet reëel is, maar kan niet beslissen hoe de box 3-heffing wél moet plaatsvinden. Dat is volgens de Hoge Raad aan de wetgever. Om deze reden worden de massale bezwaren afgewezen. Lees hierover meer in dit artikel.

Betekenis voor massaal bezwaarprocedure 2017 en 2018

Het arrest van de Hoge Raad over de massale bezwaren tegen de box 3-heffing 2013 en 2014 zegt op zichzelf staand niets over de massaal bezwaarprocedures tegen de box 3-heffing 2017 en 2018, omdat sinds 1 januari 2017 het heffingstelsel is gewijzigd. Het arrest geeft echter wel een idee van de richting  die de Hoge Raad inslaat. Wij verwachten dat de kans erg klein is dat de Hoge Raad in de massaal bezwaarprocedure over de box 3-heffing 2017 en 2018 anders zal oordelen dan over de box 3-heffing 2013 en 2014. Het stelsel is in 2017 en 2018 dan wel anders, maar nog steeds zou de Hoge Raad op de stoel van de wetgever moeten gaan zitten om te komen tot een reële heffing.

Stoppen automatisch bezwaar

Wij informeerden onze klanten al eerder dat wij inschatten dat de kans op succes in de massaal bezwaarprocedure niet erg groot was. Voor een klein bedrag konden we er toch voor zorgen dat meegelift kon worden in de massaal bezwaarprocedure, voor het geval de uitkomst wel positief zou zijn. De kans van slagen is naar onze mening nu echter dermate klein, dat wij het voor onze klanten niet meer de moeite waard vinden om automatisch bezwaar in te dienen. Om deze reden hebben wij besloten om geen automatisch bezwaar meer in te dienen.

En nu?

De kans op een positieve uitkomst wordt groter als sprake is van een individuele buitensporige last en dit ook kan worden onderbouwd. In dat geval kun je ervoor kiezen om individueel bezwaar in te dienen in plaats van mee te liften in de massaal bezwaarprocedure. Is bij jou mogelijk sprake van een individuele buitensporige last? Of wil je gewoon blijven meedoen met het massale bezwaar? Neem in beide gevallen gerust contact op met één van onze adviseurs. Wij helpen graag met het indienen van een bezwaar. Ook indien je een andere vraag hebt over het massaal bezwaar, kun je met jouw vraag terecht bij onze adviseurs.