Banner

Alfa publiceert tweede editie Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2020

29 juni 2020 | Door:  Hans de Bie

Nog altijd stijgende grondprijzen dwingen melkveehouders steeds meer de kant van pachtgrond op. Dat constateert Alfa Accountants en Adviseurs in de tweede editie van Cijfers die Spreken voor de melkveehouderijsector. In deze kwartaaluitgave houdt Alfa de rollende jaarcijfers bij tot en met het eerste kwartaal van dit jaar. Daaruit blijkt dat vergeleken met vorig jaar het percentage grond in eigendom een opvallende daling laat zien: van 57 naar 55,5%. Een andere opmerkelijke conclusie: de beste 25% bedrijven, met de laagste gezondheidskosten, betaalt op jaarbasis € 6.500 minder aan diergezondheidskosten.

Het gemiddelde melkveebedrijf dat klant is bij Alfa, produceert 1.131.824 kg melk met 121 melkkoeien en 65 stuks jongvee op 66 hectare grond. Dat is 1,4 hectare meer dan een jaar geleden, waarbij het aandeel pachtgrond met 1,7 hectare is toegenomen. “Dat het beeld langzaam verschuift naar meer pachtgrond is wel iets dat in de sector speelt. Boeren gaan meer nadenken of deze grondprijzen nog wel verantwoord zijn om te investeren. Je ziet dat ondernemers anders tegen eigendomsgrond aankijken dan tien jaar terug. Toen moest grond eigendom zijn. Of die verschuiving doorzet? “Als de grondprijzen zo hoog blijven dan wordt het niet meer financierbaar. Dan zijn de risico’s te hoog”, constateert marktmanager Food & Agri Hans de Bie van Alfa.

Investeringsruimte is al beperkt in de sector, rekent Alfa uit. “De helft van de melkveebedrijven heeft een kritieke melkopbrengst van 36 cent of meer. Als je de groep van boven de 34 cent erbij pakt, is dat zelfs 80 procent van de melkveebedrijven. Dat toont de kwetsbaarheid voor een fluctuerende melkprijs aan. Dat betekent dat ondernemers variabele kosten aan moeten scherpen, vervangingsinvesteringen moeten uitstellen, kredietruimte uitbreiden of privé iets minder opnemen. Maar op de vaste kostenposten valt weinig te sturen. Vast is vast.”

Lagere uitgaven op procesniveau

De melkveebedrijven waarvan Alfa de cijfers heeft, hebben in de laatste vier kwartalen op procesniveau € 1,35 per 100 kg melk minder uitgegeven ten opzichte van een jaar eerder. Op een gemiddeld bedrijf is dit een besparing van € 15.294, vooral dankzij € 0,94 lagere voerkosten.

Grote verschillen in kosten diergezondheid

Waar ook nog financiële ruimte ligt, zijn de kosten van diergezondheid (medicijnen en gezondheidszorg). Die kosten zijn gemiddeld per bedrijf € 13.922 per jaar. Er zijn echter grote verschillen tussen bedrijven. De beste 25% van de ondernemers die klant zijn bij Alfa, geven per jaar € 7.440 uit, een besparing van bijna € 6.500 euro per jaar.

Zorgt corona voor verdere daling?

Een verminderde vraag naar zuivel door de coronacrisis zou tot een verdere prijsdaling kunnen leiden. Dat effect is echter nog niet zichtbaar. Inmiddels ligt de melkprijs op 32,5 cent per kg melk. In een van de artikelen brengt Alfa het scenario in beeld waarbij de melkprijs in juni naar 28 cent daalt tot en met het najaar. Als ondernemers gebruikmaken van de mogelijkheid van de bank om zes maanden niet af te lossen en betalingsrechten eerder te laten uitkeren, kan het effect van die daling flink worden gedempt. ‘Maak verstandig gebruik van de regelingen, maar wees je er wel van bewust dat de impact van de crisis waarschijnlijk groter is dan de voordelen die de regelingen tijdelijk bieden’, is het advies van Alfa.

De tweede uitgave van Cijfers die Spreken Melkveehouderij bevat de artikelen ‘Blijf scherp sturen op je liquiditeit’ door Dirk Wijnker, ‘Grond verwerven of voer kopen’ door Evert Hekman en ‘Resultaten melkveehouderij Q1’ door Hans de Bie. De online kwartaaluitgave is te raadplegen via de Alfa Cijfers die Spreken website.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans