Banner

Alfa benoemt twee nieuwe leden Raad van Commissarissen

19 januari 2021 | Door:  Fou-Khan Tsang

Alfa Accountants en Adviseurs heeft per 1 januari 2021 drs. Angèle Loomans BSc en drs. Jeroen Kamphuis RA benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen.

Fou-Khan Tsang, voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa, is trots op de nieuwe benoemingen. “Als onderneming ben je bevoorrecht wanneer je een krachtige Raad van Commissarissen hebt, die kritisch is en zowel gevraagd als ongevraagd advies geeft. Met de toetreding van Angèle Loomans en Jeroen Kamphuis hebben we er twee enthousiaste toezichthouders bij, die vanuit hun specifieke expertise en achtergrond wezenlijk bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Alfa.” De RvC houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken in de vennootschap, en op de met haar verbonden ondernemingen. In de nieuwe constellatie per 1 januari jl. bestaat de Raad van Commissarissen uit Sandra Addink, Peter Ruys, Jaap Wielaart, Angèle Loomans en Jeroen Kamphuis.

Benoeming Angèle Loomans

Drs. Angèle Loomans BSc is organisatieadviseur, strategisch bestuurder en toezichthouder met ruim 25 jaar ervaring in een groot aantal (inter)nationale bedrijfstakken en onder meer gastdocent HR en Verandermanagement aan Nyenrode University. Als dochter van een accountant heeft ze altijd affiniteit met accountancy gehad, maar aandacht voor de factor mens binnen verandertrajecten is dé rode draad binnen haar carrière. Angèle Loomans: “Voor organisaties speelt de factor mens een elementaire – zo niet cruciale – rol om veranderingen succesvol door te voeren. Ik houd van complexe vraagstukken, die impact hebben op organisatieontwikkeling, leiderschap, professionele ontwikkeling en integriteit. Vanuit die bril kijk ik dus ook naar de wijze waarop Alfa acteert in het huidige speelveld, waar genoeg uitdagingen liggen. Zo ligt de accountancysector de laatste jaren stevig onder het vergrootglas. Ik lever graag een bijdrage aan het versterken van een kwaliteitsgerichte cultuur, waarbij continu evalueren en leren vanzelfsprekend is. Vanuit mijn kennis en kunde adviseer ik bestuurders over de wijze waarop Alfa een aantrekkelijke werkgever is en blijft voor de professionals.” De loyaliteit bij Alfa valt Angèle op: Dat is loyaliteit naar klanten, de regio en doelgroepen. Het ondernemerschap binnen de kantoren is mooi, het ambitieniveau ligt hoog. Vanuit deze toezichthoudende rol draag ik graag bij aan Alfa’s ontwikkeling.”

Benoeming Jeroen Kamphuis

Drs. Jeroen Kamphuis RA treedt toe met een diepteprofiel op het gebied van kwaliteit en risk management. Zijn expertise bouwde hij op gedurende zijn 30-jarige carrière bij EY, waar hij ook partner werd. Hij bekleedde er diverse bestuurlijke functies, werkte ook als extern accountant en was hij in het landelijk bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille kwaliteit en risk management. Ook was hij mede-kartrekker om de cultuurverandering binnen het kantoor aan te jagen en te monitoren, nadat in 2014 het NBA-rapport ‘In het publiek belang’ verscheen. Jeroen Kamphuis: “Vanuit mijn bestuurlijke ervaring en mijn betrokkenheid bij de accountancysector sprak de commissarisrol bij Alfa me erg aan. Ik vind het heel interessant om nu eens ‘aan de andere kant van de tafel te zitten’. Bovendien is Alfa een mooi, eigenzinnig kantoor met enthousiaste mensen, dat opereert op het snijvlak van mkb en grootbedrijf en stevig geworteld is in de maatschappij. Daar voel ik me prettig bij. Vanuit mijn commissarisrol maak ik graag de verdiepingsslag, waar het gaat om toezicht op – en klankborden met – het bestuur. Mijn bestuurlijke ervaring en kennis van wet- en regelgeving komen daarbij uiteraard goed van pas. Ik heb er heel veel zin in om deze rol te vervullen.”

Over Alfa

Alfa is thuis in de agrarische sector en het lokale midden- en kleinbedrijf. Onder de opdrachtgevers zijn veel familiebedrijven. De meer dan 1100 medewerkers hebben veel kennis en ervaring op het gebied van accountancy, belastingen, salaris en personeel, subsidies, bedrijfsadvisering, financiële dienstverlening en alles wat daarmee verband houdt. Met 35 kantoren verdeeld over geheel Nederland, geeft het kantoor ook letterlijk invulling aan de slogan ‘Overal dichtbij’. 

Fou-Khan Tsang

Fou-Khan Tsang

Voorzitter Raad van Bestuur

| ftsang@alfa.nl


Meer over Fou-Khan