Banner

Afspraken over uw bewaarplicht

22 maart 2016 | Door:  Rohalt Janssens

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht uw administratie zeven jaar te bewaren. Soms geldt zelfs een langere fiscale bewaartermijn, maar wist u dat u met de Belastingdienst ook afspraken kunt maken over een kortere bewaartermijn?

Fiscale bewaarplicht

Hoe lang u de administratie moet bewaren hangt af van het belang dat de Belastingdienst hecht aan de verschillende onderdelen van de administratie. Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Deze moet u in ieder geval zeven jaar bewaren. Denk aan het grootboek en de voorraad-, crediteuren-, debiteuren-, inkoop-, verkoop- en loonadministratie. Deze bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma's en bestanden. Besluit u om digitale bestanden in een andere vorm te gaan bewaren, dan stelt de Belastingdienst hieraan bijzondere eisen. Lees meer over de digitale bewaarplicht.

In verband met de btw-herzieningstermijn moet u de gegevens van onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld het bedrijfspand, tien jaar bewaren.

Afspraken met de Belastingdienst

Het is mogelijk om met de Belastingdienst afspraken te maken over een kortere bewaartermijn dan zeven jaar. Dat kan alleen voor zover het overige gegevens betreft. Ook is het mogelijk om met de Belastingdienst afspraken te maken over welke gegevens u nu precies moet bewaren, tot op welk detailniveau en in welke vorm. Met name in de volgende situaties is het maken van afspraken belangrijk:

  1.         bij een faillissement
  2.         bij het staken van een onderneming
  3.         na een belastingcontrole

De Belastingdienst legt de afspraken die met u worden gemaakt over een kortere bewaartermijn, de vorm waarin u gegevens bewaart en/of het detailniveau schriftelijk vast. Zo weet u precies hoe lang en op welke manier u bepaalde zaken moet bewaren. 

Vernietigen oude administraties

Per 1 januari kunt u –in beginsel- uw administratie tot en met boekjaar 2008 (laten) vernietigen. Let u wel op dat u niet ‘permanente’ documenten zoals aktes, pensioen- en lijfrentepolissen en dergelijke vernietigt. Indien er sprake is van een herzieningstermijn, hebt u voor onroerend goed te maken met een langere bewaartermijn.

Vraag het Alfa

Heeft u nog vragen over uw bewaarplicht? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.
 

Rohalt Janssens

Rohalt Janssens

Bureau Vaktechniek Accountancy

088 2531050 | rjanssens@alfa.nl


Meer over Rohalt